lschmidtova
20.03.07,12:12
Dobrý deň, prosím o radu ohľadom fakturácie medzinárodnej prepravy. Ide o slovenského prepravcu registrovaného v SR. Preprava sa uskutočňuje prevažne z Rakúska do Nemecka, príp. Francúzska. Zahraničný odberateľ má zastúpenie na Slovensku, kde je registrovaný. Fakturácia aj platba prebieha v EUR. Majú mať vystavené faktúry uvedenú DPH?
Budem vďačná aj za odporučenie príslušnej literatúry, príp. web. stránky
Ďakujem
Monika Kováčová
20.03.07,12:35
Pokiaľ je objednávateľ prepravy registrovaný na daň na SR, objednáva prepravu pod slovenským IČ DPH, tak fakturujete s DPH.
martinius
20.03.07,14:03
Záleží,pod akým IČ DPH si prepravnú službu objednal.
Vo všeobecnosti platí :
Miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde sa preprava tovaru začína.
ALE :
Ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom (Francúzsko, Slovensko), ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína(Rakúsko), je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná.
Ak si službu objednal pod slovenským IČ DPH SK,tak bude faktúra s DPH,ak si službu objednal pod francúzskou,tak bez DPH.