Ester plus
20.03.07,14:08
Môže si konateľ /bez pracovnej zmluvy/ písať cesty ak ide na obchodné jednanie aj z miesta svojho pobytu priamo ku klientovi, alebo len z miesta sídla sro?
Zoltán Kovács
20.03.07,14:12
Môže si konateľ /bez pracovnej zmluvy/ písať cesty ak ide na obchodné jednanie aj z miesta svojho pobytu priamo ku klientovi, alebo len z miesta sídla sro?

Z miesta sídla sro.

Pozri odpoveď č.3
skaspa
20.03.07,14:15
zákon č. 283/2002 Z.z. v § 1 ods. 2 písm. b) priznáva nárok na úhradu cestovných výdavkov aj osobám, ktoré boli zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu (konateľ bez pracovnej zmluvy). U takéhoto konateľa zákon 283/2002 v § 2 ods. 1 vymedzuje pracovnú cestu odlišne od pracovnej cesty ostatných zamestnancov. U takéhoto konateľa nie je dané pravidelné pracovisko v zmysle pracovnoprávnych predpisov. Pracovná cesta trvá už od okamihu nástupu na cestu na plnenie činností vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činnosti, až do skončenia tejto cesty. V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 je cesta konateľa spoločnosti z miesta jeho pobytu na obchodné rokovanie považovaná za pracovnú cestu, pretože ju vykonáva za účelom plnenia úloh - činností vyplývyjúcich z jeho osobitného postavenia a tieto cestovné náhrady sú daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003
Zoltán Kovács
20.03.07,14:16
Ďakujem aj ja za odpoveď.
Chobot
20.03.07,14:17
Z miesta sídla sro.

Ja si myslím, a som o tom presvedčený, že pokiaľ ide na služobnú cestu, tak ako začiato kslužobnej cesty si môže dať aj miesto bydliska. Je predsa nelogické, aby najprv prišiel napr. z Trnavy na pracovisko do BA a potom začal služobnú cestu do Nitry.

V tomto prípade sa za služobvnú cestu považuje aj cesta z miesta bydliska do cieľa služ. cesty a späť. Je na ňom, ako si uvedie začiatok a koniec SC.
Ester plus
20.03.07,14:17
Dva rozdielne názory. Pridá sa ešte niekto?
Ester plus
20.03.07,14:20
zákon č. 283/2002 Z.z. v § 1 ods. 2 písm. b) priznáva nárok na úhradu cestovných výdavkov aj osobám, ktoré boli zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu (konateľ bez pracovnej zmluvy). U takéhoto konateľa zákon 283/2002 v § 2 ods. 1 vymedzuje pracovnú cestu odlišne od pracovnej cesty ostatných zamestnancov. U takéhoto konateľa nie je dané pravidelné pracovisko v zmysle pracovnoprávnych predpisov. Pracovná cesta trvá už od okamihu nástupu na cestu na plnenie činností vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činnosti, až do skončenia tejto cesty. V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 je cesta konateľa spoločnosti z miesta jeho pobytu na obchodné rokovanie považovaná za pracovnú cestu, pretože ju vykonáva za účelom plnenia úloh - činností vyplývyjúcich z jeho osobitného postavenia a tieto cestovné náhrady sú daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003
S týmto názorom sa stotožňujem aj ja.
Zoltán Kovács
20.03.07,14:22
Dva rozdielne názory. Pridá sa ešte niekto?

Opravil som už môj prvý príspevok.
Evanka
20.03.07,14:22
Dva rozdielne názory. Pridá sa ešte niekto?Správna je odpoveď 3. Na CP bude miesto začatia PC bydlisko.
lavazza77
03.07.09,12:12
Môžem mať otázku k tejto téme?

Konateľ SK s.r.o. je občan ČR. Keď ide do sídlo firmy v SK z ČR, aké bude mať diéty - zahraničná PC??

ĎAKUJEM vopred!!!
Chobot
03.07.09,12:31
Môžem mať otázku k tejto téme?

Konateľ SK s.r.o. je občan ČR. Keď ide do sídlo firmy v SK z ČR, aké bude mať diéty - zahraničná PC??

ĎAKUJEM vopred!!!

????

Trochu tomu nerozumiem. Teda chápem to dobre, že firma má sídlo na SK a konateľ je z ČR (tam má trvalé bydlisko)?

V tom prípade to, že príde do firmy na SK nie je pracovná cesta, lebo on vlastne prišiel do práce, do miesta výkonu práce. Jedine keby išiel pracovne mimo sídla firmy, vtedy sa jedná o pracovnú cestu.

Takže ak je vo firme na SK, tak nemá nárok na žiadne cest. náhrady.
lavazza77
09.07.09,22:25
????

Trochu tomu nerozumiem. Teda chápem to dobre, že firma má sídlo na SK a konateľ je z ČR (tam má trvalé bydlisko)?

V tom prípade to, že príde do firmy na SK nie je pracovná cesta, lebo on vlastne prišiel do práce, do miesta výkonu práce. Jedine keby išiel pracovne mimo sídla firmy, vtedy sa jedná o pracovnú cestu.

Takže ak je vo firme na SK, tak nemá nárok na žiadne cest. náhrady.
áno, pochopil si dobre a ja ďakujem za odpoveď.

Ak môžem mať ešte jednu otázku, jeho náklady na cestu budú daňovými nákladmi SK pobočky?

Veľmi pekne ďakujem :-)
Chobot
10.07.09,09:35
áno, pochopil si dobre a ja ďakujem za odpoveď.

Ak môžem mať ešte jednu otázku, jeho náklady na cestu budú daňovými nákladmi SK pobočky?

Veľmi pekne ďakujem :-)

Čo myslíš pobočkou? Kde má firma sídlo a kde pobočku? Kde je trvalé pracovisko konateľa? V sídel firmy? Na akú cestu ide ten konateľ? NA pobočku? Ide tam na pracovnú cestu? Pobočka a sídlo majú osobitné účtovníctvo?

Veľmi nezrozumiteľne píšeš, tebe to je jasné, lebo poznáš pomery, ale ja si môžem len domýšľať, ako to vo firme funguje. Treba písať jasnejšie aj pre nezainteresovaného.