Anna1974
20.03.07,14:35
Chcela by som vás poprosiť o názor, možno to už tu spomínané bolo,ale nedarilo sa mi nájsť podobnú temu. Ide o to, či kurzový rozdiel pri úhrade zahraničnej faktúry na kúpu hmotného investičného majetku je súčasťou obstarávacej ceny,alebo nie...teraz sa jedná o kurzovú stratu. Stretla som sa s názormi, že je, ale iní tvrdia, že nie, nakoľko je to v rozpore so zákonom o účtovníctve. V postupoch účtovania som však nenašla v § 11 zmienku, že by kurzový rozdiel nebol súčasťou obstarávacej ceny.
Ďakujem za názor.
;)
Zoltán Kovács
20.03.07,14:38
Chcela by som vás poprosiť o názor, možno to už tu spomínané bolo,ale nedarilo sa mi nájsť podobnú temu. Ide o to, či kurzový rozdiel pri úhrade zahraničnej faktúry na kúpu hmotného investičného majetku je súčasťou obstarávacej ceny,alebo nie...teraz sa jedná o kurzovú stratu. Stretla som sa s názormi, že je, ale iní tvrdia, že nie, nakoľko je to v rozpore so zákonom o účtovníctve. V postupoch účtovania som však nenašla v § 11 zmienku, že by kurzový rozdiel nebol súčasťou obstarávacej ceny.
Ďakujem za názor.
;)

Podľa mňa ak kurzová strata vznikne pred zaradením majetku do užívanie tak je súčasťou OC. Teda ak majetok je na účte 042 keĎ vznike kurzová strata, potom tú stratu by som naúčtoval na 042, a potom zaradil majetok 08x/042.
Ak majetok už bol zaradený pred vznikom kurzovej straty, potom by som účtoval kurzovú stratu na 563/221
Anna1974
20.03.07,16:58
Môj názor je totožný s tvojím,ale počula som vyjadrenie,že kurzový rozdiel ak sa zahrnie do obstarávacej ceny majetku, tak je to v rozpore so zákonom o účtovníctve a tu by som potrebovala keby mi niekto poradil ako možem dotyčnej druhej strane vysvetliť, resp. dať v oporu v zákone,že to tam nie je, alebo že to zákon nevylučuje a je to na rozhodnutí účtovnej jednotky.
Ďakujem za odpoved..:-)
Jana Acsová
20.03.07,17:07
Chcela by som vás poprosiť o názor, možno to už tu spomínané bolo,ale nedarilo sa mi nájsť podobnú temu. Ide o to, či kurzový rozdiel pri úhrade zahraničnej faktúry na kúpu hmotného investičného majetku je súčasťou obstarávacej ceny,alebo nie...teraz sa jedná o kurzovú stratu. Stretla som sa s názormi, že je, ale iní tvrdia, že nie, nakoľko je to v rozpore so zákonom o účtovníctve. V postupoch účtovania som však nenašla v § 11 zmienku, že by kurzový rozdiel nebol súčasťou obstarávacej ceny.
Ďakujem za názor.
;)Neviem, či je to preklep, ale § 11 postupov hovorí o inventarizačných a nie kurzových rozdieloch a nehovorí ani o súčastiach obstarávacej ceny. Ale platí § 35 ods. 2 postupov, ktorý znie:


§ 35
Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku
(2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
b) náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia,
c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
d) náklady na biologickú rekultiváciu,
e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného hmotného majetku do užívania,
f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzky - schopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,
g) kurzové rozdiely,
h) úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.