ZDENIELA
20.03.07,16:10
Čím je termín na podanie DP bližší, tým väčšie sú obavy človeka či to čo robí je správne.
Chcela som poprosiť, občan SR má za celý rok 2006 príjmy len zo závislej činnosti v ČR. Potrebuje urobiť české daňové priznanie.
Má 4 deti, na ktoré poberá prídavky na deti v ČR a manželka je na rodičovskom príspevku, ktorý tiež poberá v ČR. Viem, nezdaniteľnú časť v ČR na daňovníka mu uplatním, taktiež daňový bonus na deti, ale čo s tou manželkou a jej príjmom? Má nárok na nezdaniteľnú časť na ňu i v ČR?
Potom budem robiť daňové priznanie v SR a tu mu uplatním nezdaniteľnú časť na daňovníka, dňový bonus na deti a rozdiel nezdaniteľnej časti na manželku a rodičovského príspevku, prepočítaného kurzom :eek: :eek: :eek: to som napísala riadnu ... samozrejme, že rodíčovský príspevok sa na účely uplatňovania nezdaniteľnej časti na manželku nepovažuje za jej príjem,;) ;) ;) dúfam, že som nikoho nepomýlila

;) Prosím o info a vrelá vďaka. Český zákon som študovala, ale asi mám problém s prekladom (alebo chápaním???) Ešte keby bol ten zákon v pôvodnom znení s titulkami.;)
Johanka
20.03.07,17:11
Prečo mu chceš robiť DP v SR ?
-Dana-
20.03.07,17:16
Rodičovský príspevok sa u nás nezarátava do vlastného príjmu manželky - je to štátna sociálna dávka. Neviem, ako je to v Čechách. Ale to priznanie u nás asi podávať netreba, je rezidentom ČR.
ZDENIELA
21.03.07,08:10
Písala som, že je občan SR, čiže s trvalým pobytom na slovensku, takže rezident SR. Preto daňové v SR, toto priznanie mi je jasné aj s odpočítateľnými položkami aj s bonusom na deti.
Neviem ako mám postupovať pri českom daňovom priznaní. Matie ma to, že teraz rodičovský príspevok a prídavky na deti matky zo SR poberajú v ČR, keď im tam muži pracujú.
Neviem, či v českom daňovom uznať odpočet aj na manželku, a v akej výške ... a daňový bonus na deti :(
Riešil niekto takýto problém?
-Dana-
22.03.07,01:17
Písala som, že je občan SR, čiže s trvalým pobytom na slovensku, takže rezident SR. Preto daňové v SR, toto priznanie mi je jasné aj s odpočítateľnými položkami aj s bonusom na deti.
Neviem ako mám postupovať pri českom daňovom priznaní. Matie ma to, že teraz rodičovský príspevok a prídavky na deti matky zo SR poberajú v ČR, keď im tam muži pracujú.
Neviem, či v českom daňovom uznať odpočet aj na manželku, a v akej výške ... a daňový bonus na deti :(
Riešil niekto takýto problém?
Ja s českým priznaním pomôcť neviem, Ale na Slovensku netreba podávať priznanie aj keď má trvalý pobyt v SR. Ak sa v ČR zdržiava dlhodobo, potom o rezidencii rozhoduje aj stredisko jeho životných záujmov. Ak som dobre pochopila, má tam manželku, deti, takže je rezidentom ČR.
ZDENIELA
22.03.07,07:56
:confused: Všetko je to neak zmätené:
Píšem o občanovi SR, s trvalým pobytom na Slovensku, manželka je tiež Slovenka, žijú všetci aj s deťmi v SR, iba on dlhodobo pracuje v ČR.
Podľa najnovších perličiek našich zákonodarcov, matky, ktoré poberajú napríklad rodičovské príspevky a aj rodinné prídavky na deti, ich poberajú v členskom štáte, v ktorom pracujú ich manželia.
Nikto z nich nie je občanom ČR, všetci sú občania SR. Preto daňové priznanie podáva v ČR, i v SR.
Tak prosím niekoho, kto mi vie pomôcť s tými odpočítateľnými položkami v českom daňovom priznaní. Na aké má spomínaný občan SR nárok pri podávaní českého daňového priznania?
DanielaSL
22.03.07,08:22
Skús na tejto adrese...

www.danovapriznani.cz (http://www.danovapriznani.cz) , nájdeš tam formuláre aj s vysvetlením, dobre sa to tam vypĺňa.
-Dana-
22.03.07,08:29
:confused: Všetko je to neak zmätené:
Píšem o občanovi SR, s trvalým pobytom na Slovensku, manželka je tiež Slovenka, žijú všetci aj s deťmi v SR, iba on dlhodobo pracuje v ČR.
Podľa najnovších perličiek našich zákonodarcov, matky, ktoré poberajú napríklad rodičovské príspevky a aj rodinné prídavky na deti, ich poberajú v členskom štáte, v ktorom pracujú ich manželia.
Nikto z nich nie je občanom ČR, všetci sú občania SR. Preto daňové priznanie podáva v ČR, i v SR.
Tak prosím niekoho, kto mi vie pomôcť s tými odpočítateľnými položkami v českom daňovom priznaní. Na aké má spomínaný občan SR nárok pri podávaní českého daňového priznania?
No ja som pochopila, že v ČR má aj manželku s deťmi, takto je rezidentom SR. Ak má príjmy zo závislej činnosti prečo mu tam zamestnávateľ nerobí ročné zúčtovanie ?
Johanka
22.03.07,08:50
Ja s českým priznaním pomôcť neviem, Ale na Slovensku netreba podávať priznanie aj keď má trvalý pobyt v SR. Ak sa v ČR zdržiava dlhodobo, potom o rezidencii rozhoduje aj stredisko jeho životných záujmov. Ak som dobre pochopila, má tam manželku, deti, takže je rezidentom ČR.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia stanovujú poradie kritérií na stanovenie daňovej rezidencie, v prípade ak má daňovník daňovú rezidenciu v oboch zmluvných štátoch na základe vnútroštátneho predpisu.
Poradie kritérií:
1. stály byt,
2. ak má stály byt v oboch zmluvných štátoch, je rezidentom v tom zmluvnom štáte, ku ktorému má bližšie osobné a hospodárske vzťahy,
3. kde sa obvykle zdržuje,
4. štátne občianstvo,
5. dohoda príslušných úradov zmluvných štátov ( v SR je to MFinancií).