dracica
20.03.07,17:20
Máme takýto problem prevzali sme firmu s.r.o. ktorá neplatila DPH povinnosti, DPPO, pokuty, sankcie a DU započítaval vsetko s NO potom s exek. ...je v tom totálny guláš, na DU nám odmietli povedať ako to majú spárované, ze ona má veľa firiem a keby mala s každým takto sediet a parovať tak ....

aké má právomoci daňovník ??? na koho sa obrátiť poradte lebo som bezradná :mee: :mee:
Monika Kováčová
20.03.07,17:22
dracica treba tam ísť s veľkou bonboniérou a ponížene prosiť...
Johanka
20.03.07,17:28
Alebo si treba vytlačiť nasledovné a ísť aspoň pozrieť firemnú daňovú históriu ;) :
Zákon o správe daní a poplatkov
§ 22
Nazeranie do spisov
(1) Daňový subjekt je oprávnený nazerať do spisov týkajúcich sa jeho daňových povinností, s výnimkou spisov uvedených v odseku 2. Správca dane je povinný o každom nazretí do spisu vyhotoviť úradný záznam.

(2) Daňový subjekt nie je oprávnený nazerať do úradnej korešpondencie určenej pre nadriadené orgány, do registra, do pomôcok, zápisov a rozhodnutí slúžiacich výlučne pre potreby správcu dane a ďalších podkladov, do ktorých sa nesmie umožniť nazeranie s ohľadom na povinnosť zachovať v tajnosti pomery iných daňovníkov.

(3) Na žiadosť daňového subjektu urobí správca dane zo spisového materiálu, do ktorého možno nazrieť, doslovné odpisy, overí ich zhodu s originálom, vyznačí na nich účel ich využitia a vydá ich daňovému subjektu.

(4) Správca dane je povinný umožniť nazeranie do spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti.7).
dracica
20.03.07,17:35
dracica treba tam ísť s veľkou bonboniérou a ponížene prosiť...

no poznam aj mile, ochotné SD ale tu nepomaha nič ani bonboniera...:mee: máme sa zachovat rovnako alibisticky a napisať jeden list k UZ vzhľadom na neochotu DU sme nedokázali zinvetarizovať účty 341, 343
Monika Kováčová
20.03.07,17:39
určite nie dracica, pretože oznámenia o kompenzáciach NO, preplatkov a nedoplatkov správca dane doručuje na doručenku. Takže : buď hladať, alebo bordel u konateľa, alebo bývalého ekonóma.
dracica
20.03.07,17:43
no mám kompen. a podľa nich som sparovala aspon 343 ale trcí mi tam asi 57OOO - uhrada z banky - exek. ktore neviem správne priradit........vcera som parovala tú dphcku 4 hodiny až a úplne zbytočne