pablito
20.03.07,17:31
Rodič daroval dieťaťu byt, ktorý dieťa po roku predalo. Musí dieťa zaplatiť daň z prevodu? Ak áno, tak z akej sumy?