Rendy
20.03.07,16:22
V živnosti mám predmet podnikania Murárske práce. Je to remeselná živnosť?
Ako sa charakerizuje remeselná živnosť. Môže byť voľná živnosť Murárske práce remeselnou?
Johanka
20.03.07,16:23
Pozri tu http://www.porada.sk/t39064-spanam-remeselnu-zivnost-podla-zivn-zakona.html?highlight=remeseln%E9+%BEivnosti