Rendy
20.03.07,18:22
V živnosti mám predmet podnikania Murárske práce. Je to remeselná živnosť?
Ako sa charakerizuje remeselná živnosť. Môže byť voľná živnosť Murárske práce remeselnou?
Johanka
20.03.07,18:23