MILKA58
20.03.07,21:46
Spracujem JÚ a DP. Kto sa má podpísať na prílohách (Výkaz o P a V, Výkaz o majetku a záväzkoch)? Zmluvu sme žiadnu neuzatvorili. Je to len tzv. jednorazovka. Podpis FO - podpíše FO(účtovná jednotka), podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtov.závierky a podpis osoby zodpovednej za ved.účtovn. - to mám podpísať ja, alebo tiež FO? Pre úplnosť - mám živnosť na vedenie účtovníctva.
Ďakujem za odpovede.
evina
20.03.07,21:47
Spracujem JÚ a DP. Kto sa má podpísať na prílohách (Výkaz o P a V, Výkaz o majetku a záväzkoch)? Zmluvu sme žiadnu neuzatvorili. Je to len tzv. jednorazovka. Podpis FO - podpíše FO(účtovná jednotka), podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtov.závierky a podpis osoby zodpovednej za ved.účtovn. - to mám podpísať ja, alebo tiež FO? Pre úplnosť - mám živnosť na vedenie účtovníctva.
Ďakujem za odpovede.

V podstate je to vec Vašej dohody. Ja to svojim klientom podpisujem...,,
Zoltán Kovács
20.03.07,21:51
Ak príjem za vyhotovenie tohto DP sa ti "neodrazí v účtovníctve" tak nech to podpíše klient. Všade. Ak podpíšeš tak mal by si učtovať o príjme aj vo svojom účte.

P.S. Ja viem, že táto otázka odpoveď zaváňa porušením etikety bod 14. Prepáčte, ale inak som nevedel naformulovať.
Johanka
20.03.07,21:55
Zákon o účtovníctve:
§ 5
(1) Účtovná jednotka môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(2) Poverením podľa odseku 1 sa účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva v rozsahu podľa tohto zákona.
MILKA58
20.03.07,22:32
Ďakujem za odpovede. Keďže budem riadne vystavovať fa, tak sa kľudne podpíšem. Pekný zbytok noci.