Steffi
20.03.07,22:16
Ako sukromna osoba som predala pozemok, ktorý som zdedila po rodicoch. Budem platit dan??????

Steffi
Zoltán Kovács
20.03.07,22:22
Ako sukromna osoba som predala pozemok, ktorý som zdedila po rodicoch. Budem platit dan??????

Steffi
Zákon o dani z príjmov
§9 Príjmy oslobodené od dane

c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

To znamená, že ak ten pozemok mali rodičia vo vlastníctve viac ako 5 rokov tak predaj je od dane oslobodený.
Steffi
22.03.07,09:13
Zákon o dani z príjmov
§9 Príjmy oslobodené od dane

c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

To znamená, že ak ten pozemok mali rodičia vo vlastníctve viac ako 5 rokov tak predaj je od dane oslobodený.
Ďakujem veľmi pekne. Steffi
victoria
22.03.07,09:44
Spravne si vysvetlujem, ze ak danovnicka dostala darovanim v roku 2005 od svojej tety (nepriame dedenie) pozemok (zahradu) a nasledne ho v roku 2006 predala na zaklade znaleckeho posudku, tento predaj nebude od dane oslobodeny a normalne podlieha zdaneniu v plnej vyske ?
svojar
22.03.07,09:57
Áno ,príjem z predaja pozemku nebude oslobodený od dane z príjmu. Možno iba odpočítať náklady súvisiace s predajom, a výslednú čiastku zdaniť.
victoria
22.03.07,14:28
Klient sa so mnou hada, ze ak preda nehnutelnost, ktoru dostala darovanim, nemal v nej trvaly pobyt minimalne dva roky, a tiez ju ani 5 rokov nevlastnil za cenu ktora je stanovena odhadom neplati dan z prijmu. Je to tak ? Ja mam aj nejake stanovisko DR SR ale z toho mi to nevyplyva.
victoria
22.03.07,14:29
Teda cena je stanovena na zaklade znaleckeho posudku a zhoduje sa s predajnou cenou.
svojar
23.03.07,06:52
Darovanie sa v zákone nespomína. Je tam uvedené iba dedenie. Ak on, alebo poručiteľ v priamom rade /zomrelý/ - nevlastnili pozemok 5 rokov, daň platí. Ako bola určená cena, to je ich problém, hlavné je to co je kúpnopredajnej zmluve a z toho sa po odpočte nákladov platí daň.
Nutricia
23.03.07,09:17
Može si uplatnit náklady ako napr.kolok pri vklade do katastra,overenie podpisu u notára?
ANNAP
13.11.07,18:53
v okóbri r.2003 som zdedila pozemok po otcovi. teraz v roku 2007
mám možnosť ho predať, podlieha predaj tohto pozemku dani z prijmov alebo je oslobodený, otec ho mal vo vlastníctve asi 20 rokov vďaka všetkým za odpovede....
Aljok
13.11.07,19:15
Odpoveď máš v príspevku č.2 od smitha.