Majusa04
21.03.07,06:37
SZČO platil v roku 2006 nedoplatok na poistnom (zdravotné) za rok, v ktorom nepodnikal. Môže si túto čiastku počítať do nákladov?
Majusa04
21.03.07,09:22
Tú čiastku si totiž neuplatnil v daňovom priznaní za rok 2005, z toho logicky vyplýva, že keď si ju neuplatnil a aj ju zaplatil v roku 2006, tak si to môže dať do výdavkov, hoci podnikať začal až od roku 2006.
Uvažujem správne?
renča1
21.03.07,09:26
Tú čiastku si totiž neuplatnil v daňovom priznaní za rok 2005, z toho logicky vyplýva, že keď si ju neuplatnil a aj ju zaplatil v roku 2006, tak si to môže dať do výdavkov, hoci podnikať začal až od roku 2006.
Uvažujem správne?

Jedná sa o nedoplatok z ročného zúčtovania? Ak áno a pokiaľ nedoplatok zaplatil v r.2006, tak si môže ho zahrnúť do výdav.ovplyv.základ dane.
Majusa04
21.03.07,09:33
Áno, jedná sa o nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

Ďakujem ti krásne :))))