cherry99
21.03.07,07:43
Chcela by som poprosiť o radu v nasledovnom probléme:
FO účtuje v jednoduchom účtovníctve a v 1/2006 predala hmotný majetok, ktorý nebol celkom odpísaný právnickej osobe. Je zostatková cena hmotného majetku výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v zmysle
§ 19 ods. 3 písm. b), keď právnická osoba do dnešného dňa za majetok nezaplatila? FO a konateľ PO je ten istý človek.
Ester plus
21.03.07,07:51
Áno ZC predaného majetku je daňovým výdavkom aj v sústave JÚ.