cactus
21.03.07,08:58
Môže podnikateľ priznať svojim zamestnancom rôzne % vreckového pri zahraničných pracovných cestách?
Napr. v jednom mesiaci prizná 40% a a v druhom 10%.
Alebo iný prípad, že v tom istom mesiaci prizná niektorým zamestnancom 10% a iným 40% vreckové?
Je možné takto vyplácať vreckové?
Ď za odpovede.
vikinka
21.03.07,09:25
Vreckové zamestnávateľ poskytne v cudzej mene vo výške od 5%do 40% stravného ustan.podľa § 13 ods.4 a 5.§ 14 Zák.o cest.náhradách,takže može.
Chobot
21.03.07,09:42
Môže podnikateľ priznať svojim zamestnancom rôzne % vreckového pri zahraničných pracovných cestách?
Napr. v jednom mesiaci prizná 40% a a v druhom 10%.
Alebo iný prípad, že v tom istom mesiaci prizná niektorým zamestnancom 10% a iným 40% vreckové?
Je možné takto vyplácať vreckové?
Ď za odpovede.

Zákon také niečo neobmedzuje ani nezakazuje, pokiaľ je to v stanovenom rozpätí. V praxi sa rôzne vreckové využíva napr. pre rôzne stupne riadenia - napr. zamestnanci majú 10%, vedúci majú 20%, riaditelia 30% a najvyššie šéfstvo 40%. Je možné to meniť aj každý mesiac, ale dobré je, aby to bolo zakotvené v nejakom intenom predpise, aby o tom nerozhodoval nadriadený zamestnanca podľa sympatií ku konkrétnemu zamestnancovi.
cactus
21.03.07,09:50
Ďakujem vám za odpovede.
Katarina1234
21.03.07,09:56
Má nárok na vreckové pri zahraničnej služobnej ceste aj SZČO ?
DanielaSL
21.03.07,10:07
Áno, má tiež nárok.