suma
21.03.07,09:33
Dobrý deň, chcem sa spýtať mám príjem z ČR od dvoch zamestnávateľov prvý je od 1-7 mesiaca tam je príjem 120 000 KČ, druhý 7-10 mesic príjem 33 000 KČ, a príjem od slovenského zamestnávateľa 10-12 mesiac 74 616 SK, prosím poraďte ako mám prepočítať príjmy z ČR a ako mám postupovať pri výpise DP typu A. Ďakujem veľmi pekne.
alex1
21.03.07,10:24
príjmy z ČR prepočítaš ročným priemerom podľa NBS 1,314, taktiež poistné a daň z ČR, máš všetky potvrdenia o príjme?
napíš všetky sumy
sta
21.03.07,10:33
http://www.porada.sk/t43918-prijem-z-cr.html

skús si prečítať túto tému ;)
-Dana-
21.03.07,10:56
príjmy z ČR prepočítaš ročným priemerom podľa NBS 1,314, taktiež poistné a daň z ČR, máš všetky potvrdenia o príjme?
napíš všetky sumy
Prečo priemerný ročný kurz, ak príjem netrval celý rok. Mal by to byť priemerný mesačný kurz za jednotlivé mesiace alebo priemer z priemerných mesačných kurzov za uvedené mesiace.
sta
21.03.07,10:59
príjmy z ČR prepočítaš ročným priemerom podľa NBS 1,314, taktiež poistné a daň z ČR, máš všetky potvrdenia o príjme?
napíš všetky sumy


http://www.porada.sk/t47922-prijem-zo-zav-cinnosti-v-irsku-ako-postupovat.html#post427949
suma
21.03.07,12:22
Prečo priemerný ročný kurz, ak príjem netrval celý rok. Mal by to byť priemerný mesačný kurz za jednotlivé mesiace alebo priemer z priemerných mesačných kurzov za uvedené mesiace.

takže som si to prepočítala kruzom - priemer z priemerov za jednotlivé mesiace. vyšlo mi že mám doplatiť 2600 korún, pozápočte. príjem z ČR 1-7 mesiac 117 267 x 1,323 = 155144,- zaokrúhľuje sa nadol či nahor?
poistenie po prepočte = 19403,- daň zaplatená v ČR po prepočte 13 879,-
7-10 mesiac 32 489 x 1,328 = 43145,- poistenie po prepočte = 5397 daň uhradená v ČR po prepočte na SK = 3431,-

príjem zo SR 74 616 poistenie 9972 daň zrazená 7967

r. 32= 272 905
r. 33= 34 772
r. 34= 238 133
r. 36= 238 133
r. 37= 90 816,-
r. 43= 90 816
r. 44= 147 317
r. 45= 27 990
r 49= 173 489
r. 50= 17 310
r. 51= 72,85
r. 52= 20 391
r. 53= 17 310 maximálne suma z riadku 50 tak neviem či tam bude táto suma
r. 54= 10 620
r. 62= 7 961
r. 64= 2 659 daň na úhradu PROSÍM SKONTROLUJE MI TO NIEKTO ČI TO JE TAKTO SPRÁVNE ĎAKUJEM VOPRED
sta
21.03.07,12:31
takže som si to prepočítala kruzom - priemer z priemerov za jednotlivé mesiace. vyšlo mi že mám doplatiť 2600 korún, pozápočte. príjem z ČR 1-7 mesiac 117 267 x 1,323 = 155144,- zaokrúhľuje sa nadol či nahor?
poistenie po prepočte = 19403,- daň zaplatená v ČR po prepočte 13 879,-
7-10 mesiac 32 489 x 1,328 = 43145,- poistenie po prepočte = 5397 daň uhradená v ČR po prepočte na SK = 3431,-

príjem zo SR 74 616 poistenie 9972 daň zrazená 7967

r. 32= 272 905
r. 33= 34 772
r. 34= 238 133
r. 36= 238 133
r. 37= 90 816,-
r. 43= 90 816
r. 44= 147 317
r. 45= 27 990
r 49= 173 489
r. 50= 17 310
r. 51= 72,85
r. 52= 20 391
r. 53= 17 310 maximálne suma z riadku 50 tak neviem či tam bude táto suma áno bude tam 17 310
r. 54= 10 620 10 680
r. 56 = 10.680 (sem to treba tiež uviesť)
r. 62= 7 961 7 967
r. 64= 2 659 2 713 daň na úhradu PROSÍM SKONTROLUJE MI TO NIEKTO ČI TO JE TAKTO SPRÁVNE ĎAKUJEM VOPRED

sú tam len malé súčtové chyby - viď. modrým ;)
sta
21.03.07,12:47
Pre úplnosť, ak si si prečítala priložené linky, tak si určite daň zrazenú v ČR prepočítala ročný priemerným kurzom CZK, čo je 1,314. Pri príjmoch máš na výber 4 možnosti, ale pri dani z príjmu zákon umožňuje len ukladá povinnosť použiť priemerný ročný kurz. :rolleyes:
suma
21.03.07,12:47
sú tam len malé súčtové chyby - viď. modrým ;)
Ďakujem veľmi pekne som si nebola istá, pekný deň.
suma
21.03.07,12:50
Pre úplnosť, ak si si prečítala priložené linky, tak si určite daň zrazenú v ČR prepočítala ročný priemerným kurzom CZK, čo je 1,314. Pri príjmoch máš na výber 4 možnosti, ale pri dani z príjmu zákon umožňuje len ukladá povinnosť použiť priemerný ročný kurz. :rolleyes:


ale ja mám takú informáciu, že pokiaľ nerobil celý rok v ČR teda bol tam zamestnaný len dané mesiace tak sa berie kurz len za tie mesiace, tak teraz neviem... kde nájdem tú zmenu?
sta
21.03.07,12:54
§ 31 Zákona o Dani z príjmu (http://www.porada.sk/autolink.php?id=2&script=showthread&forumid=2):
Prepočítací kurz
(1) Na daňové účely sa pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu použije kurz slovenskej koruny k cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska (ďalej len „kurz“), ktorý daňovník uplatňuje v účtovníctve,121) ak tento zákon neustanovuje inak. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
(2)Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
(3) Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Takto vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol. Rovnaký postup sa použije aj pri ďalších príjmoch podľa § 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka.
(4) Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepočet sa použije priemer vypočítaný z priemerných mesačných kurzov za obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.
suma
21.03.07,12:58
§ 31 Zákona o Dani z príjmu (http://www.porada.sk/autolink.php?id=2&script=showthread&forumid=2):
Prepočítací kurz
(1) Na daňové účely sa pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu použije kurz slovenskej koruny k cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska (ďalej len „kurz“), ktorý daňovník uplatňuje v účtovníctve,121) ak tento zákon neustanovuje inak. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
(2)Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
(3) Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Takto vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol. Rovnaký postup sa použije aj pri ďalších príjmoch podľa § 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka.
(4) Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepočet sa použije priemer vypočítaný z priemerných mesačných kurzov za obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.
Ja som myslela, že keď tam nebol zamestnaný celý rok tak sa beru len tie mesiace za ktoré má príjem, to je predsa to iné obdobie, čo sa píše aj v zákone nie?
alex1
21.03.07,12:59
Prečo priemerný ročný kurz, ak príjem netrval celý rok. Mal by to byť priemerný mesačný kurz za jednotlivé mesiace alebo priemer z priemerných mesačných kurzov za uvedené mesiace.

takže príjem v ČR a poistné prepočitujem priemerom mesačných kurzov a zrazenú daň prepočitujem ročným priemerom 1,314??? keby to bolo tak, tak by mi vyšiel omoc menší nedoplatok
suma
21.03.07,13:05
takže príjem v ČR a poistné prepočitujem priemerom mesačných kurzov a zrazenú daň prepočitujem ročným priemerom 1,314??? keby to bolo tak, tak by mi vyšiel omoc menší nedoplatok

To si aj ja myslím, neviem nám to niekto potvrdiť čo je vlastne pravda?
sta
21.03.07,13:07
Ja som myslela, že keď tam nebol zamestnaný celý rok tak sa beru len tie mesiace za ktoré má príjem, to je predsa to iné obdobie, čo sa píše aj v zákone nie?

Ale zdaňovacím obdobím je stále rok 2006 :) A je jedno či v zahraničí pracoval 1-2 alebo viac mesiacov. DP podáva za r. 2006. Myslím,že tým iným obdobím je v zákone myslený hospodársky rok, ale to si nie som istá :o . Ale istá som si tým, že aj p. Mihál na drakovi uvádza, podľa vyššie spomenutého §, že daň zaplatená v zahraničí sa prepočíta ročným priemerným kurzom a to aj v prípadoch, keď niekto pracoval v zahraničí len časť roka 2006. ;)
mbv
21.03.07,13:10
Pri príjmoch zo závislej činnosti sme v § 31 ods. 2 zákona o DzP nakoľko zamestnanec nie je účtovná jednotka, a teda môžeme použiť priemerný ročný kurz, alebo priemer priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace (môžeme si vybrať :) ). § 31 ods. 4 platí pre účtovné jednotky...
alex1
21.03.07,13:18
Pri príjmoch zo závislej činnosti sme v § 31 ods. 2 zákona o DzP nakoľko zamestnanec nie je účtovná jednotka, a teda môžeme použiť priemerný ročný kurz, alebo priemer priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace (môžeme si vybrať :) ). § 31 ods. 4 platí pre účtovné jednotky...

dobre tak to tak prepočítam a ušetrím 10 tis. super
alex1
21.03.07,13:23
ešte malý dotaz, príjem z CR z potvrdenia som delila poctom mesiacov a priem mes kurz som použila napr. príjem za január- kurzom január, môže to tak byť?
sta
21.03.07,13:27
Pri príjmoch zo závislej činnosti sme v § 31 ods. 2 zákona o DzP nakoľko zamestnanec nie je účtovná jednotka, a teda môžeme použiť priemerný ročný kurz, alebo priemer priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace (môžeme si vybrať :) ). § 31 ods. 4 platí pre účtovné jednotky...

No hádať sa s Vami nebudem, len by ma zaujímalo, kde to je uvedené, že §31 ods.4 platí pre účtovné jednotky :eek:
Ja sa riadim radou pána Mihála, ktorý aj pri príklade daňového priznania študenta, ktorý študoval a aj pracoval v ČR použil na prepočet dane zaplatenej v zahraničí ročný priemerný kurz podľa §31 ods. 4 a študent teda podľa mňa nie je účtovnou jednotkou :cool:
sta
21.03.07,13:33
ešte malý dotaz, príjem z CR z potvrdenia som delila poctom mesiacov a priem mes kurz som použila napr. príjem za január- kurzom január, môže to tak byť?

Nemôže. Ak máš na potvrdení z ČR uvedené, že ide o príjem napr. za obdobie 1-6/2006 tak buď zoberieš priemerný ročný kurz za rok 2006 (1,314), alebo si spravíš priemer z priemerných mesačných kurzov 1-6 (1,318) a tým prepočítaš príjmy aj poistné. Daň prepočítaš priemerným ročným kurzom (1,314).
mbv
21.03.07,13:53
No hádať sa s Vami nebudem, len by ma zaujímalo, kde to je uvedené, že §31 ods.4 platí pre účtovné jednotky :eek:
Ja sa riadim radou pána Mihála, ktorý aj pri príklade daňového priznania študenta, ktorý študoval a aj pracoval v ČR použil na prepočet dane zaplatenej v zahraničí ročný priemerný kurz podľa §31 ods. 4 a študent teda podľa mňa nie je účtovnou jednotkou :cool:


No, priamo to tam uvedené nie je, ale keďže napr. študent nie je účtovnou jednotkou je v § 31 ods. 2.

Treba pozrieť: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_534.doc

na strane 36 posledný odsek (výklad k § 31 ods. 2)
suma
21.03.07,14:45
No, priamo to tam uvedené nie je, ale keďže napr. študent nie je účtovnou jednotkou je v § 31 ods. 2.

Treba pozrieť: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_534.doc

na strane 36 posledný odsek (výklad k § 31 ods. 2)

chcem sa spýtať či to nebude brať DÚ ako chybu teda aby som naprílad nedostala pokutu za to že si vyberiem ten výhodnejší kurz lebo vlastne mi tam vychádza menej doplácať, nemôže mi to DÚ daň za chybu? už niekto odovzdaval takéto DP alebo je lepšie sa spýtať na DÚ ako mám teda postupovať?
mbv
21.03.07,15:16
chcem sa spýtať či to nebude brať DÚ ako chybu teda aby som naprílad nedostala pokutu za to že si vyberiem ten výhodnejší kurz lebo vlastne mi tam vychádza menej doplácať, nemôže mi to DÚ daň za chybu? už niekto odovzdaval takéto DP alebo je lepšie sa spýtať na DÚ ako mám teda postupovať?

Keďže priamo v tom metodickom pokyne zverejnenom na nete je napísané, že je umožnené sa rozhodnúť, tak to rozhodnutie bede musieť DÚ akceptovať. Aj v zákone je to cez "alebo", takže je to len na rozhodnutí daňovníka.
Majula
21.03.07,15:18
Chcem sa spýtať ako postupovať v prípade ak zamestnanec pracoval na Slovensku, ale na dohodu robil aj v ČR. Podľa ich potvrdenia sa mu príjem nezdanoval, lebo za mesiac mal menej ako 5000,- Kč. Ak mu to dám do DP A tak mu tam potom vyjde nedoplatok na dani?
mbv
21.03.07,15:21
Chcem sa spýtať ako postupovať v prípade ak zamestnanec pracoval na Slovensku, ale na dohodu robil aj v ČR. Podľa ich potvrdenia sa mu príjem nezdanoval, lebo za mesiac mal menej ako 5000,- Kč. Ak mu to dám do DP A tak mu tam potom vyjde nedoplatok na dani?

Do DP to treba dať, a z najväčšou pravdepodobnosťou bude mať nedoplatok na dani (to ale záleží od celkovej výšky príjmov:) )
Majula
21.03.07,15:26
No, to bude okolo 10000,-. A to sa nedá nijako obísť?
-Dana-
22.03.07,01:04
No hádať sa s Vami nebudem, len by ma zaujímalo, kde to je uvedené, že §31 ods.4 platí pre účtovné jednotky :eek:
Ja sa riadim radou pána Mihála, ktorý aj pri príklade daňového priznania študenta, ktorý študoval a aj pracoval v ČR použil na prepočet dane zaplatenej v zahraničí ročný priemerný kurz podľa §31 ods. 4 a študent teda podľa mňa nie je účtovnou jednotkou :cool:
Daň sa prepočítava priemerným ročným kurzom alebo priemerom z priemerných mesačných kurzov za obdobie z ktorých bol príjem.
Príjmy sa prepočítavajú mesačným kurzom z mesiaca z ktorého je príjem alebo priemerom z priemerných mesačných kurzov za mesiace z ktorých boli príjmy, príp. denným kurzom, keď bol na účet príjem v cudzej mene pripísaný. Môžeš si vybrať, ktorý kurz je výhodnejší.
suma
22.03.07,07:19
Daň sa prepočítava priemerným ročným kurzom alebo priemerom z priemerných mesačných kurzov za obdobie z ktorých bol príjem.
Príjmy sa prepočítavajú mesačným kurzom z mesiaca z ktorého je príjem alebo priemerom z priemerných mesačných kurzov za mesiace z ktorých boli príjmy, príp. denným kurzom, keď bol na účet príjem v cudzej mene pripísaný. Môžeš si vybrať, ktorý kurz je výhodnejší.

Dobrý deň ja som volala na DÚ a tam mi povedali pokial nie som účtovnou jednotkou môžem si vybrať kurz aký chcem.
emilii
22.03.07,11:48
Dobrý deň,
idem si robiť daňové priznanie zo zárobku v ČR,na ktorej českej stránke nájdem tlačivo pre fyzické osoby typ A a ešte koľko je odpočet na daňvníka na celý rok.
Ďakujem vopred za odpoveď, prajem pekný všetkým pekný deň.
emilii