silvia
21.03.07,10:19
Prosím o radu!
Zistili sme, že sme v minulom roku nefakturovali nejaké práce. Preto dnes máme vystaviť faktúru, v ktorej zákazník potrebuje uviesť, že práce boli vykonané v roku 2006.
Môžem fa vystaviť 21.3.2007, dátum vzniku daň.povinnosti 21.3.07??? a do textu uviesť, že práce boli vykonané v roku 2006???
Budeme musieť urobiť opravné daň.priznanie DzPPO?
Ako sa tomu vyhnúť?
Tweety
21.03.07,10:21
Prosím o radu!
Zistili sme, že sme v minulom roku nefakturovali nejaké práce. Preto dnes máme vystaviť faktúru, v ktorej zákazník potrebuje uviesť, že práce boli vykonané v roku 2006.
Môžem fa vystaviť 21.3.2007, dátum vzniku daň.povinnosti 21.3.07??? a do textu uviesť, že práce boli vykonané v roku 2006???
Budeme musieť urobiť opravné daň.priznanie DzPPO?
Ako sa tomu vyhnúť?
Daňová povinnosť vznikla v roku 2006, takže Dodatočné DP vás neminie.
Výnosy aj daň patria do roku 2006.
silvia
21.03.07,10:54
Ďakujem za okamžitú odpoveď Tweety, hoci nepotešujúcu:-l

Takže musím urobiť opravne priznanie DzPPO, aj dodatočné priznanie k DPH - aj keď na faktúre je dátum vystavenia aj vzniku daň.povinnosti 21.3.2007?
Olgica
21.03.07,10:59
Ďakujem za okamžitú odpoveď Tweety, hoci nepotešujúcu:-l

Takže musím urobiť opravne priznanie DzPPO, aj dodatočné priznanie k DPH - aj keď na faktúre je dátum vystavenia aj vzniku daň.povinnosti 21.3.2007?
Na fa musí byť dátum zdanit.plnenia r.2006.
Janka P
21.03.07,11:17
Záleží aj na tom, o aké práce ide a podľa akej dohody boli vykonávané.
Ak je to napr. na základe Zmluvy o dielo, môže byť v nej uvedené, že faktúrovať sa bude až po prevzatí ( dokončení prác ). V tom prípade sa môže faktúrovať aj v r. 2007 ( ak boli prevzaté v r.2007 )a DPH odviesť v r. 2007. Z vašej strany je však potrebné účtovať o rozpracovanosti (121/611), čo aj tak zvýši výnosy, takže opravnému DP sa nevyhnete.
silvia
21.03.07,11:18
Zákazník žiadal FA vystaviť tak ako som písala - vystavená aj daň.povinnosť 21.3.2007, len v texte je uvedené, že práce boli vykonané v roku 2006.
(okrem toho, FA má byť vystavená do 15 dní od vzniku daň. povinnosti, nie? - v tomto prípade to nie je podstatné?)
Janka P
21.03.07,11:32
Neviem o aké práce ide, ale ak boli práce odovzdané, resp. bol podpísaný preberací protokol 21.3.2007, ZP nastáva 21.3.2007( aj keď prevažná časť týchto prác bola vykonaná v r. 2006 ). Od tohto dátumu je potrebné faktúrovať do 15 dní. V každom prípade to ale musí byť zmluvne ošetrené tak, ako som uviedla v predchádzajúcom príspevku.