skvrnka
21.03.07,10:45
V účtovníctve je evidovaný majetok - stroje, ktoré
sú z rokov 1980-1990, podľa vtedajších
účtovných predpisov v neziskovkách nerobili sa odpisy.
Vykonali sme inventarizáciu k 31.12.06 a vyradili tieto
stroje. Je možné zaúčtovať vyradenie Dal 022 a ponížiť
imanie strana MD účet 901?