Šima
21.03.07,10:54
Píšem do porady prvý krát. Mám otázku. Pri vyplnení DP PO máme daňový základ na r.400 521 850,-Sk, odpočet daňovej straty r. 410 521 850,-. r. 500 je 0-Sk. Zrážkovú daň máme, tam napíšem žiadosť na DÚ o jej prúčtovanie na iný nedoplatok na dani. Podľa daňového základu by sme mali platiť 1/4 ročné preddavky - ale mám dilemu naozaj sa neplatia?
evina
21.03.07,11:01
Píšem do porady prvý krát. Mám otázku. Pri vyplnení DP PO máme daňový základ na r.400 521 850,-Sk, odpočet daňovej straty r. 410 521 850,-. r. 500 je 0-Sk. Zrážkovú daň máme, tam napíšem žiadosť na DÚ o jej prúčtovanie na iný nedoplatok na dani. Podľa daňového základu by sme mali platiť 1/4 ročné preddavky - ale mám dilemu naozaj sa neplatia?

Pozri sem:
http://www.porada.sk/t47604-p5-preddavky-na-dan.html#post426938