Natka
21.03.07,12:25
Prosím Vás, na aký nákladový účet mám dať odmenu za postúpenie pohľadávky? Mám iba zmluvu o postúpení pohľadávky, treba to účtovať cez "došlé faktúry" alebo cez interný doklad?
Mám zmluvu o postúpení pohľadávky, ja som postupník a mne postupca (jeho pohľadávky voči spoločnosti XY) postúpil pohľadávku napr. "v sume 100 000,- Sk so všetkým príslušenstvom a všetkými právami s pohľadávkou spojenými". Poradíte mi, ako to všetko zaúčtovať? Prosím súrne, ešte to potrebujem do r. 2006.