ekopo
21.03.07,13:59
V r. 2005 s.r.o. obstarala IM - budovu a pozemok
Účtovanie na základe FA : 042/321
Zaradenie stavby: 021/042
Zaradenie pozemku: 031/042
Odpis zo stavby: 551/082
V roku 2006 zámennou zmluvou s.r.o. vymenila budovu a pozemok za pozemok.
Môže byť účtovanie nasledovné ? : 031/021 v zost. hodnote budovy.
Ďakujem za odpovede.
ekopo
22.03.07,09:09
Nevyjadrí sa nikto ???
ekopo
22.03.07,21:08
59 "kuknutí" ani jeden názor?
Zoltán Kovács
22.03.07,21:14
V r. 2005 s.r.o. obstarala IM - budovu a pozemok
Účtovanie na základe FA : 042/321
Zaradenie stavby: 021/042
Zaradenie pozemku: 031/042
Odpis zo stavby: 551/082
V roku 2006 zámennou zmluvou s.r.o. vymenila budovu a pozemok za pozemok.
Môže byť účtovanie nasledovné ? : 031/021 v zost. hodnote budovy.
Ďakujem za odpovede.

Na tie pozemky by som vytvoril AE, aby bolo jasné, že aj pozemky sa menili, lebo z tejto predkontácie nie je celkom jasné či aj pozemok vymenili. Takže:

zaradenia pôvodného pozemku 031001/042
Výmena pozmenku 031002/031002 hodnota pozemku.
031002/021 zostatková hodnota budovy.

Ale táto predkontácia je akceptovateľná v prípade ak nadobudnutý pozemok má hodnotu pôvodného pozemku a zostatkovej hodnoty budovi spolu.
ekopo
22.03.07,21:20
AE mám vytvorenú. Čiže si vlastne potvrdil moje účtovanie. Hodnoty sa vyrovnajú. Dík.
Zoltán Kovács
22.03.07,21:21
AE mám vytvorenú. Čiže si vlastne potvrdil moje účtovanie. Hodnoty sa vyrovnajú. Dík.

Pri písaní odpovede som ešte uvažoval nad tým či nie je potrebné do toho namotovať účty 541 a 641. Ale asi to nie je dobrý nápad.
ekopo
22.03.07,21:23
Čo si uviedol sa týka predaja, toto nie je predaj. Strácam odpisy do budúcna.
Zoltán Kovács
22.03.07,21:27
Čo si uviedol sa týka predaja, toto nie je predaj. Strácam odpisy do budúcna.

Tomu istému som dospel aj ja, a preto som neuviedol na koniec.
betka
15.04.07,09:47
Zámenná zmluva, možno na základe nej uskutočniť výmenu nehnuteľností, pri plnení závazku má každá zo strán postavenie predávajúceho a pri prevzatí tovaru postavenie kupujúceho . Pri zámene nehnuteľností sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Každý subjekt je poviinný vysporiadať daňovú povinnosť.

1.Zúčtovanie ZC: A: 541/081 B: 541
2. Vyradenie z majetku v OC
3. Zámena stavby: Spol. A: 315/641, 343 Spol.B: 042,343/325
4. zámena pozemku: A: 042,343/325 Spol.B: 315/641,343
5. Zaradenie na základe zápisu o prevzatí: A. 021/042 B: 031/042
6. Zúčtovanie zámeny: A:325/315 B: 325/315
7. Uhrada rozdielu: A: 325/221 B:221/315, resp. naopak, ak boli rozne ceny nehnutel.
8. Ak nedojde k úhrade rozdoelu A: 325/648 B: 546/315
Zaúčtovanie sa akceptuje aj pri vyčíslení ZD z príjmov.
koňo
15.04.07,17:50
Ja si tiež myslím,že by sa malo účtovať prostredníctvom účtov 541 a 641.
Problém môže vzniknúť pri dani z príjmov, pretože predaj pozemkov so stratou je daňovo neuznaný. Boli vyčíslené všeobecné hodnoty majetku v súvislosti s predajom? Bola pri výmene dosiahnutá strata (porovnaním všeobecnej hodnoty majetku)?
Rozalka
30.11.08,19:15
Ja si tiež myslím,že by sa malo účtovať prostredníctvom účtov 541 a 641.
Problém môže vzniknúť pri dani z príjmov, pretože predaj pozemkov so stratou je daňovo neuznaný. Boli vyčíslené všeobecné hodnoty majetku v súvislosti s predajom? Bola pri výmene dosiahnutá strata (porovnaním všeobecnej hodnoty majetku)?

Zatiaľ som nemala takýto prípad, no zarazilo ma to. Môže niekto potvrdiť alebo vyvrátiť toto tvrdenie?

Doteraz som sa držala ustanovením:

(3) Daňovými výdavkami sú aj
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku;
azla
01.12.08,13:35
Zatiaľ som nemala takýto prípad, no zarazilo ma to. Môže niekto potvrdiť alebo vyvrátiť toto tvrdenie?

Doteraz som sa držala ustanovením:

(3) Daňovými výdavkami sú aj
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku;
Rozalka, pri pozemkoch (neodpísovaných) sa riadiš podľa písmena e)


e) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja,
Rozalka
01.12.08,18:03
Ďakujem, zas som o voľačo múdrejšia. Keby som predávala pozemok, určite by som si to všimla, zatiaľ som taký prípad nemala.