Eva Hančárová
23.03.07,10:15
Má nárok na odpočítateľnú položku za rok 2006 invalidný dôchodca, ktorý je od 1.8.2006 starobný dôchodca?
Ak si za rok 2005 neuplatnil odpočítateľnú položku a mal na ňu nárok, akým spôsobom môže požiadať o vrátenie dane?
Zoltán Kovács
23.03.07,10:16
Má nárok na odpočítateľnú položku za rok 2006 invalidný dôchodca, ktorý je od 1.8.2006 starobný starobný dôchodca? Má nárok, k 1.1. nebol ešte starobným dôchodcom, teda na celú sumu 90.816 má nárok
Ak si za rok 2005 neuplatnil odpočítateľnú položku a mal na ňu nárok, akým spôsobom môže požiadať o vrátenie dane?Dodatočné priznanie


OdpoveĎ červeným