adriana126
24.03.07,13:21
Ak firma ukončí činnosť, ale nemôže sa zrušiť, pretože jeden spolumajiteľ je v zahraničí a nedá sa s ním spojiť, firma už nevykonáva činnosť, ako sa dá preúčtovať pohľadávky na účte 336 a ako sa dá rozpustiť sociálny fond, ak už nemá zamestnancov?