Magma
16.06.04,05:17
Zo Zákonníka práce mi nie je jasné, či je obmedzené, koľko môžem mať pracovných pomerov z hľadiska pracovného času. Citujem: Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac 48 hodín týždenne.
Týka sa toto obmedzenie len 1 pracovného pomeru alebo sa majú všetky spočítať?
Otázka:
1, Môžem mať uzavreté napr. 2 pracovné pomery a v každom by som mala pracovný čas po 8 hod., spolu 16 hodín?
2, Musí byť jeden pracovný pomer hlavný?
Prosím uveďte aký máte názor na tento problém.
Luna
02.06.05,12:38
Vie niekto prosím Vás odpovedať na tieto otázky.Prosíííím.
Jana Motyčková
02.06.05,13:29
Tých 48 hodín sa týka len jedného zamestnávateľa. Môžeš mať uzatvorené 2 pracovné pomery u 2 zamestnávateľov a u každého na 8 hodín.

Zákonník práce už nepozná hlavný a vedľajší pracovný pomer. Už pozná len pracovný pomer a pracovný pomer na kratší pracovný čas §49 a 50.
Luna
02.06.05,13:34
Ty si poklad.Už som Ti chcela písať SS. Do zajtra rána to potrebujem vedieť.Ďakujem.
Jana Motyčková
02.06.05,13:37
Veľmi rado sa stalo.
Jozef Mihál
02.06.05,13:55
Dovolím si súhlasiť s Jankou.
Janka6685
05.06.05,08:11
Chcem sa opýtať na skrátený pracovný úväzok: platenie odvodov je presne tak, ako pri normálnom pracovnom pomere? Aj keď dotyčný má viac pracovných pomerov?
Jana Motyčková
06.06.05,07:08
Chcem sa opýtať na skrátený pracovný úväzok: platenie odvodov je presne tak, ako pri normálnom pracovnom pomere? Aj keď dotyčný má viac pracovných pomerov?
Odvody sa platia rovnako pri vsetkych pracovnych pomeroch. Ak má súčasne viac prac. pomerov, treba si len pri odvode do SP dať pozor, aby úhrn vymeriavacích základov vo všetkých prac. pomeroch neprekročil maximálny vymeriavací základ. Zamestnanec to dokladuje potvrdením od jednotlivých zamestnávateľov. Maximum sa kontroluje spravidla v pracovnom pomere, v ktorom má najdlhší úväzok. Ak to nevydokladuje, je to jeho problém - zaplatí viac na odvodoch. SP mu to možno niekedy vráti.
Magma
07.06.05,07:36
Nooo, na moju otázku sa dostalo odpovede takmer po roku, ďakujem pekne.
tonkat
19.09.05,22:30
Tých 48 hodín sa týka len jedného zamestnávateľa. Môžeš mať uzatvorené 2 pracovné pomery u 2 zamestnávateľov a u každého na 8 hodín.

Zákonník práce už nepozná hlavný a vedľajší pracovný pomer. Už pozná len pracovný pomer a pracovný pomer na kratší pracovný čas §49 a 50.
Prosím o odpoveď, či z takejto situácie - viac pracovných pomerov vyplýva nejaká povinnosť pre pracovníka oznamovať niečo svojich zamestnávateľom. Ja ako zamestnávateľ nemusím vôbec o tom vedieť, že môj pracovník ešte niekde inde pracuje. Ďakujem.
Daska
19.09.05,23:08
nie nemusis ako zamestnavatel o nicom vediet, len zamestnanec podpise vyhlasenie len pri jednom zamestnavatelovi a na konci roka poziada o rocne zuctovanie len jeneho z nich a druhy mu musi vystavit potvrdenie o ZM, alebo druha moznost je, ze nepoziada ani jedneho a poda si DP sam
tonkat
20.09.05,12:33
Ďakujem piekne.
Zuzana 14
06.12.05,07:22
Prosím Vás vie mi niekto poradiť ako by to bolo s odvodmi v prípade, že by u terajšieho zamestnávateľa dostal neplatené voľno na 6 mesiacov a v tom čase by uzatvoril iný pracovný pomer s inou organizáciou?
jandika
06.12.05,09:25
Môže mi niekto poradiť, ako treba platiť odvody do SP a ZP keď ide o Českú firmu, sídlo má v ČR a zamestná občana SR (ktorý už má hlavný pracovný pomer v SR) na polovičný pracovný pomer?
Musí platiť odvody aj zamestnanec, aj zamestnávateľ keď v hlavnom pracovnom pomeri platia odvody z max. vymeriavacieho základu?
marek32
06.12.05,13:14
Môže mi niekto poradiť, ako treba platiť odvody do SP a ZP keď ide o Českú firmu, sídlo má v ČR a zamestná občana SR (ktorý už má hlavný pracovný pomer v SR) na polovičný pracovný pomer?
Musí platiť odvody aj zamestnanec, aj zamestnávateľ keď v hlavnom pracovnom pomeri platia odvody z max. vymeriavacieho základu?
Musíte podať na Sociálnu poisťovňu "Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom podľa ustanovení Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 u osoby zvyčajne zamestnanej na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, vrátane štátov EHP a Švajčiarska"

http://www.socpoist.sk/index/podstranka.php3?id=356&lang=sk

http://www.porada.sk/t11505-p14-od-jesene-sa-zmen-systm-zdravotnch-odvodov.html

Zamestnávateľ v ČR bude odvádzať sociálne a zdravotné poistenie na Slovensko.
Aj v tomto prípade pri súbehu dvoch zamestnaní sa aplikuje § 138 ods.16 zákona 461/2003,napr. zamestnanec v prvom zamestnaní už dosiahol max.vym.základ,v druhom zamestnaní síce zamestnanec poistné platiť nebude,ale jeho zamestnávateľ platiť bude.
endrju
11.12.05,11:12
Prosím Vás vie mi niekto poradiť ako by to bolo s odvodmi v prípade, že by u terajšieho zamestnávateľa dostal neplatené voľno na 6 mesiacov a v tom čase by uzatvoril iný pracovný pomer s inou organizáciou?
ZP:
1) Zamestnávateľ, u ktorého je na neplatenom voľne:
odvody za zamestnanca (4% alebo 2%) a za zamestnávateľa (10% alebo 5%) z minimálneho VZ (od 1.9.2005 do 31.12.2005 zo 6500,-; od 1.1.2006 do 31.12.2006 zo sumy 6900,-),
2) Zamestnávateľ, u ktorého v čase neplateného voľna uzavrie PP:
odvody za zamestnanca (4% alebo 2%) a za zamestnávateľa (10% alebo 5%) z VZ vypočítaného podľa §13 zákona o zdravotnom poistení (580/2004).

SP:
1) Zamestnávateľ, u ktorého je na neplatenom voľne:
neplatí odvody (poistenie je prerušené - §26 zákona o sociálnom poistení)
2) Zamestnávateľ, u ktorého v čase neplateného voľna uzavrie PP:
odvody za zamestnanca (NP,SP,IP,PvN) a za zamestnávateľa (NP,SP,IP,PvN,GP,PdRFS,ÚP) z VZ vypočítaného podľa §138 a upraveného podľa §140 zákona o sociálnom poistení (461/2003)
Marína
11.12.05,11:44
Andrej, aj tak nie som v tom úplne doma. Zamestnávateľ za zamestnanca pri neplatenom voľne platí odvody(4% resp. 2%) len z vlastných zdrojov, alebo len odvádza za zamestnanca a ten 4% resp. 2% uhradí zamestnávateľovi?
ajobs
11.12.05,11:51
Andrej, aj tak nie som v tom úplne doma. Zamestnávateľ za zamestnanca pri neplatenom voľne platí odvody(4% resp. 2%) len z vlastných zdrojov, alebo len odvádza za zamestnanca a ten 4% resp. 2% uhradí zamestnávateľovi?

Marína, zamestnávateľ platí 10% (resp. 5%) na ZP ako zamestnávateľ "za seba", za zamestnanca odvedie 4% (resp. 2%) na ZP z jeho hrubej mzdy
( o túto sumu zníži zamestnancovi jeho hrubú mzdu ), ale platiteľom je zamestnávateľ.
JankaO
11.12.05,15:33
Marína, zamestnávateľ platí 10% (resp. 5%) na ZP ako zamestnávateľ "za seba", za zamestnanca odvedie 4% (resp. 2%) na ZP z jeho hrubej mzdy
( o túto sumu zníži zamestnancovi jeho hrubú mzdu ), ale platiteľom je zamestnávateľ.
Ja len k tomuto ešte dodám, že:
u zamestnanca v mesiaci, v ktorom nemá žiadnu mzdu iba neplatené voľno, musí zamestnávateľ znížiť zamestnancovi HM o odvod do ZP , t.j. jeho výplata by bola - (mínus) xSk. Je to potom pohľadávka zamestnávateľa, ktorú je zamestnanec povinný vyrovnať.
Jana Motyčková
11.12.05,19:24
Ja k tomu už len dodám, že na konci roka ak si zamestnanec urobí ročné zúčtovanie poistného, tak tie odvedené preddavky pri neplatenom voľne sa jemu aj zamestnávateľovi prakticky vrátia.
Marína
11.12.05,23:31
JankaO a Janka, ďakujem.