Slniečko12x
24.03.07,17:28
SZČO stavbár pracuje na Slovensku v kuse 25 dní,na koľko dní si môže uplatniť diéty /208 Sk /keď podľa zákona môže pracovať iba 6 dní.Na konci mesiaca je v kuse 6 dní doma.
Tweety
24.03.07,17:32
SZČO stavbár pracuje na Slovensku v kuse 25 dní,na koľko dní si môže uplatniť diéty /208 Sk /keď podľa zákona môže pracovať iba 6 dní.Na konci mesiaca je v kuse 6 dní doma.
Neviem ktorý zákon prikazuje pracovať iba 6 dní, to naozaj neviem. Ale ak je 25 dní v mesiaci na PC, tak má nárok na diéty za každý deň.
Johanka
24.03.07,17:34
SZČO stavbár pracuje na Slovensku v kuse 25 dní,na koľko dní si môže uplatniť diéty /208 Sk /keď podľa zákona môže pracovať iba 6 dní.Na konci mesiaca je v kuse 6 dní doma.
... ktorý je to zákon?
Slniečko12x
24.03.07,17:46
SZČO si môžu uplatniť diéty tak ako zamestnanci a v zákonníku práce je uvedené max. 48 hod. pracovný týždeň ak sa mýlim opravte ma ,bolo by fajn ak by som mohla uplatniť všetko,ďakujem
Evanka
24.03.07,17:57
SZČO si môžu uplatniť diéty tak ako zamestnanci a v zákonníku práce je uvedené max. 48 hod. pracovný týždeň ak sa mýlim opravte ma ,bolo by fajn ak by som mohla uplatniť všetko,ďakujem
SZČO si môžu uplatniť diéty tak ako zamestnanci, to uvádza Zákon o dani z príjmu. Vtedy si uplatňuje 89 Sk na deň. Túto šiastku si môže uplatniť aj keď nevykoná pracovnú cestu, ale pracuje napríklad doma. Pokiaľ vykáže však pracovnú cestu, uplatňuje si stravné v súlade so Zákonom o cestovných náhradách za každý deň strávený na PC.
Johanka
24.03.07,18:07
SZČO stavbár pracuje na Slovensku v kuse 25 dní,na koľko dní si môže uplatniť diéty /208 Sk /keď podľa zákona môže pracovať iba 6 dní.Na konci mesiaca je v kuse 6 dní doma.

Z toho, že si napísala 208 Sk usudzujem , ide o uplatnenie daňových výdavkov podľa § 19 ods.2 e/, a to nie je o odpracovaných dňoch ( § 19 ods.2 p/), ale o čase strávenom na pracovnej ceste ;) .
Slniečko12x
24.03.07,18:44
Pochopila som to,pomiešela som hrušky a jablka,živnostník pracuje na stavbách mesiac v meste X a potom tri mesiace v meste Y,nema zakúpene stravné lístky tak som mu chcela uplatniť diéty,čiže nazaleži koľko pracuje stači mu faktúra a cesťak na cestu tam a späť,alebo si nemôže vôbec uplatniť diéty?
Johanka
24.03.07,18:46
§ 19 ods.2 Zákona o dani z príjmov
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

Odkaz č.87 je na Zákon o cestovných náhradách.
Slniečko12x
24.03.07,19:04
Čiže,polopatistický...
Johanka
24.03.07,19:10
Akože stačilo alebo ešte dovysvetľujem? :)
Slniečko12x
24.03.07,19:22
Ďakujem,že sa mi venuješ mate to ťažke s takými,čo sú účtovníci na začiatku roka keď sa podava daňove,sú to určite pre vas hlupe otázky ale nemam sa kde spýtať, čiže môže si uplatniť diéty od 1 do 25 vypíšem cesťak na cestu tam a späť a ako doklad mam aj faktúru
Evanka
24.03.07,19:28
Ďakujem,že sa mi venuješ mate to ťažke s takými,čo sú účtovníci na začiatku roka keď sa podava daňove,sú to určite pre vas hlupe otázky ale nemam sa kde spýtať, čiže môže si uplatniť diéty od 1 do 25 vypíšem cesťak na cestu tam a späť a ako doklad mam aj faktúru
Každý raz začínal... Áno, vypíšeš cestovný príkaz a uvedieš tam miesto nástupu PC, miesto výkonu PC dni pobytu na PC, výdavky na cestovné a ubytovanie.
Slniečko12x
24.03.07,19:31
Ďakujem,pekný večer
rastom
04.04.07,14:42
SZČO si môžu uplatniť diéty tak ako zamestnanci, to uvádza Zákon o dani z príjmu. Vtedy si uplatňuje 89 Sk na deň. Túto šiastku si môže uplatniť aj keď nevykoná pracovnú cestu, ale pracuje napríklad doma. Pokiaľ vykáže však pracovnú cestu, uplatňuje si stravné v súlade so Zákonom o cestovných náhradách za každý deň strávený na PC.
Týka sa to aj SZCO-dôchodcu? a čo takto SZČO popri zamestnaní? :)
A to fakt netreba nič preukázať, len rovno každý mesiac počet dníx89,- SK??
Ani stravné lístky kupovať? To sa mi nezdá...:)
Antea
04.04.07,15:39
Týka sa to aj SZCO-dôchodcu? a čo takto SZČO popri zamestnaní? :)
A to fakt netreba nič preukázať, len rovno každý mesiac počet dníx89,- SK??
Ani stravné lístky kupovať? To sa mi nezdá...:)
1. SZČO nemá nárok na stravné pokiaľ sa stravuje v zamestnaní.
2. Musí mať kúpené stravné lístky alebo bločky z reštaurácie, aj dôchodca
rastom
27.04.07,13:17
Takto to ANo.. to suhlasím.. (s bodom 2. )
Johanka
27.04.07,17:37
Týka sa to aj SZCO-dôchodcu? a čo takto SZČO popri zamestnaní? :)
A to fakt netreba nič preukázať, len rovno každý mesiac počet dníx89,- SK??
Ani stravné lístky kupovať? To sa mi nezdá...:)
Bavíme sa o § 19 ods.3 písm.p/ Zákona o dani z príjmov:
Daňovým výdavkom je aj:

p) stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,
87) ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu89) v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e).


Podčiarknuté jasne vysvetľuje , že ak má SZČO nárok na stravné v zamestnaní, nemôže si uplatniť tento nárok aj ako SZČO.
Ustanovenia § 19 Zákona o dani z príjmov sú o preukázateľných výdavkoch, z čoho vyplýva, že nárok na stravné sa nedá zahrnúť do základu dane ,ak nemá daňovník ako stravovanie preukázať ;) , t.j. stravné lístky, bločky z reštaurácie, faktúra zo stravovacieho zariadenia ....