Viera Ká
24.03.07,17:50
Prosím o radu, či je pripočitateľná položka v podvojnom účtovníctve dodatočne doplatená daň z príjmu po kontrole a dodatočné doplatenie DPH po kontrole /účet 595 a 538/Ďakujem.
ingi
24.03.07,21:33
Prosím o radu, či je pripočitateľná položka v podvojnom účtovníctve dodatočne doplatená daň z príjmu po kontrole a dodatočné doplatenie DPH po kontrole /účet 595 a 538/Ďakujem.

Podľa § 21 ods. 2 ZoDP:

" (2) Daňovými výdavkami nie sú tiež
.
.
g) daň podľa tohto zákona,
.
.
i) daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. k) a s výnimkou dodatočne vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad, "