Lueli
24.03.07,22:46
Milí poraďáci,
skontrolujte, prosím moje uvažovanie:
FO, rok 2005 viedla jednoduché účtovníctvo, v pohľadávkach ostalo 8497 ako súčet 2833,- (uhradené 8/2006) a 5664,- neuhradené ani do konca 2006, žiadne zásoby, žiadne záväzky. V roku 2006 paušálne výdavky.
Riešenie: podáva opravné priznanie za 2005, kde uvedie sumu 2833,- na r.40 (?) a neuhradená suma 5664,- sa vynechá, lebo ju považujem za opravnú položku podľa par. 20 ods.14d) Je to správne?
Ešte informácia, v roku 2005 vyšiel daň. základ 0Sk a aj po dodatočnom daňovom priznaní bude daň 0.
Vďaka, vďaka
cloe
24.03.07,23:23
Milí poraďáci,
skontrolujte, prosím moje uvažovanie:
FO, rok 2005 viedla jednoduché účtovníctvo, v pohľadávkach ostalo 8497 ako súčet 2833,- (uhradené 8/2006) a 5664,- neuhradené ani do konca 2006, žiadne zásoby, žiadne záväzky. V roku 2006 paušálne výdavky.
Riešenie: podáva opravné priznanie za 2005, kde uvedie sumu 2833,- na r.40 (?) a neuhradená suma 5664,- sa vynechá, lebo ju považujem za opravnú položku podľa par. 20 ods.14d) Je to správne?
Ešte informácia, v roku 2005 vyšiel daň. základ 0Sk a aj po dodatočnom daňovom priznaní bude daň 0.
Vďaka, vďaka
Podá dodatočné, nie opravné DP za rok 2005 a pripočíta celú sumu pohľadávky k daň. základu t.j. 8497.
tinaM
24.03.07,23:35
Milí poraďáci,
skontrolujte, prosím moje uvažovanie:
FO, rok 2005 viedla jednoduché účtovníctvo, v pohľadávkach ostalo 8497 ako súčet 2833,- (uhradené 8/2006) a 5664,- neuhradené ani do konca 2006, žiadne zásoby, žiadne záväzky. V roku 2006 paušálne výdavky.
Riešenie: podáva opravné priznanie za 2005, kde uvedie sumu 2833,- na r.40 (?) a neuhradená suma 5664,- sa vynechá, lebo ju považujem za opravnú položku podľa par. 20 ods.14d) Je to správne?
Ešte informácia, v roku 2005 vyšiel daň. základ 0Sk a aj po dodatočnom daňovom priznaní bude daň 0.
Vďaka, vďaka
Podľa § 20 ods.14 je možné tvoriť opravné položky len k pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do príjmov po 1.1.2004, čo vyplýva z § 52 ods.18 ZDP.

Domnievam sa, že v JÚ je pohľadávka zahrnutá do príjmov len po zaplatení . Tak podľa toho pohľadávka v sume 5664,- by sa nemala považovať za opravnú položku a mala by sa dodaniť.
Lueli
25.03.07,13:19
Vďaka, ešte raz. Zhrnutie: FO podá dodatočné DP za rok 2005, ale zdaní len uhradenú časť celkovej pohľadávky. Prečo by mala zdaňovať, čo nebolo ani po 1,5 roku uhradené?
Vychádzam z par.17 ods.10, ten ma odkazuje na ods 8a, ten hovori: "upraví daňovník..... o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedných v par. 19 ods.2h) a i)", tam čítam "... pohľadávky, na ktoré je možné tvoriť opravnú položku do výšky100% podľa par. 20 ods.14d)" a a ten znie "ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov.
Preto sa domnievam, že daňovník neupraví svoju daňovú povinnosť za rok 2005 o sumu neuhradenej pohľadávky ani keď mení spôsob uplatňovania výdavkov.
Budem rada, ak mi to niekto z vás skontroluje.
Lueli
26.03.07,13:53
Daňový úrad mi potvrdil správnosť vyššie uvedeného. Dáva to aj logika, ale iba s ňou si nevystačíme.
Muška
26.03.07,14:23
par. 19 ods.2h)

Týka sa podvojného účtovníctva
Muška
26.03.07,14:42
Daňový úrad mi potvrdil správnosť vyššie uvedeného. Dáva to aj logika, ale iba s ňou si nevystačíme.
Mne to teda dáva logiku iba v PU .

Ale Ty si si v JU na uvedenú pohľadávku uplatnila nejaké výdavky /tým si si znížila daňovú povinnosť/....a teraz pohľadávku len tak vyradíš /bez zdanenia/????
Muška
26.03.07,14:44
Jediná možnosť pre JU je:
i) výdavok (náklad) vo výške menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva alebo obstarávacej ceny pohľadávky, ktorá jednotlivo nepresahuje 1 000 Sk za pohľadávku, ak sa trvale upúšťa od jej vymáhania z dôvodu, že náklady na jej vymáhanie by presiahli jej hodnotu,
Lueli
26.03.07,20:48
Vďaka, Muška, to som prehliadla. Aj tak mi stačí, čo mi povedala tetečka na DÚ, dodaním len uhradené, zvyšok nechám tak.