ZuzkaOE
24.03.07,22:54
01-04.06 - úrad práce, 04-07.06 - zamestnaná úhrn príjmov 36.800,- Sk, 07.-10.06.PN, 10.-12.06 úrad práce...
môže si uplatniť daňový bonus na 1 nezaopatrené dieťa? ...
Johanka
24.03.07,22:56
Nie.

§ 33 Zákona o dani z príjmov
(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 6480 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
ZuzkaOE
24.03.07,23:03
tzn, že ak jej počas doby, kedy bola zamestnaná, t.j. 04.-07.06 vyplatil zamestnávateľ daňový bonus vo výške 1.620,- Sk musí ho vrátiť DÚ?...
Marianna01
24.03.07,23:09
nie, ak v tom období spĺňal podmienky na vyplatenie DB.
ZuzkaOE
24.03.07,23:16
tzn, že ak jej počas doby, kedy bola zamestnaná, t.j. 04.-07.06 vyplatil zamestnávateľ daňový bonus vo výške 1.620,- Sk musí ho vrátiť DÚ?...
úhrn príjmov od zam. za toto obdobie (vlastne aj za celý rok) bol 36.800. Sorry, ale už mi vôbec nezapaľuje... takže vrátiť čo?..
Johanka
24.03.07,23:56
§33 Zákona o dani z príjmov
(7) Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.


Nič nemusíš vrátiť ;) .
ZuzkaOE
25.03.07,08:08
Ďakujem pomohli ste mi. Teraz mám ďalšiu dilemu ... keďže manželka na vyplatenie zvyšku toho daňového bonusu nemá nárok, pretože nespĺňa podmienky, môže si tento daňový bonus uplatniť manžel?... Ak áno, čo všetko pre to musí urobiť, aby si ho mohol uplatniť?
Doteraz poberala DB iba manželka, na rok 2006 jej DB napatrí (tu by si ho uplatnil manžel ak by sa to dalo - po celý rok bol zamestnaný, spĺňa všetky podmienky, ALE (keďže nepočítali s tým, že manželka tieto podmienky nesplní, nemá podpísané vo vyhlásení, že si uplatňuje nárok ... atď...), ale v roku 2007 (keďže je manželka už opäť zamestnaná) by si ho mohla znova uplatniť ona?... poraďte prosím, lebo je na mňa pozerané tak, ako keby ja som nechcela vyplatiť DB....
jamis
25.03.07,08:41
Ak nepožiadal o ročné zúčtovanie dane, môže si podať DP a bonus mu DU doplatí. Ak už mu zamestnavateľ ročné zúčtovanie urobil, nech si tiež podá DP a zohľadní v ňom ročné zúčtovanie dane od zamestnavateľa. Ešte nie je nič stratené.