Mária61
25.03.07,10:08
FO prenajíma osobný automobil právnickej osobe (manželka do manželovej s.r.o., spoločník do svojej s.r.o.) , okrem toho majú títo prenajímateli príjmy zo živnosti. Môžu tieto príjmy uviesť ako príležitostné (v tabuľke 3 r.1, alebo ako iné do r. 12 a potom k nim uplatniť skutočné, alebo je možné aj paušálne výdavky?
Je možná aj kombinácia skutočných výdavkov a paušálnych, údajne voľakedy ak niekto vykázal k niektorému druhu príjmu skutočné, tak všetky museli byť skutočné, upravuje to niektorý paragraf? Ďakujem za vaše reakcie
Johanka
25.03.07,10:53
Prip príležitostných príjmoch podľa § 8 ods.1 písm.a/ sa nedajú uplatniť paušálne výdavky.

§8 Zákona o dani z príjmov
(2) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Ak píšeš o kombinácii spôsobov uplatňovania výdavkov, táto kombinácia nie je možná pri príjmoch podľa § 6 ods.1 a 2 .