grušina
25.03.07,11:31
Dobrý deň

viea mi niekto prosím Vás poradiť. FO neživnostník dostal asi 30 000 ako podiel z chaty, ktorá bola predaná a bola majetkom združenia, ktorého táto FO je členom. Chata bola predaná pred účt.závierkou. Neviem do akého príjmu zaradiť tieto peniaze a ako ich uviesť do DP.
Ďakujem za všetky rady a názory.
Zoltán Kovács
25.03.07,11:33
Dobrý deň

viea mi niekto prosím Vás poradiť. FO neživnostník dostal asi 30 000 ako podiel z chaty, ktorá bola predaná a bola majetkom združenia, ktorého táto FO je členom. Chata bola predaná pred účt.závierkou. Neviem do akého príjmu zaradiť tieto peniaze a ako ich uviesť do DP.
Ďakujem za všetky rady a názory.

VIII.oddiel §8 ods. 1 písm. b) - riadok č. 2 v tabulke 3
Johanka
25.03.07,11:56
Dobrý deň

viea mi niekto prosím Vás poradiť. FO neživnostník dostal asi 30 000 ako podiel z chaty, ktorá bola predaná a bola majetkom združenia, ktorého táto FO je členom. Chata bola predaná pred účt.závierkou. Neviem do akého príjmu zaradiť tieto peniaze a ako ich uviesť do DP.
Ďakujem za všetky rady a názory.
Tomuto nerozumiem...
Príjmy z prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa zdaňujú v tom zdaňovacom období, kedy boli skutočne prijaté .
grušina
25.03.07,13:40
Teda to znamená že v tom mesiaci, kedy jej prišli peniaze? Nevyznám sa v tom. A ak ich prizná teraz môže si uplatniť paušálne výdavky ?
STRELEC
25.03.07,13:46
Píšeš:
[quot ..... Chata bola predaná pred účt.závierkou. Neviem do akého príjmu zaradiť tieto peniaze a ako ich uviesť do DP. ....
[/quote]
Je to príjem roka 2006 alebo 2007?
grušina
25.03.07,14:17
Je to príjem r.2oo6
Johanka
25.03.07,14:23
Dobrý deň

viea mi niekto prosím Vás poradiť. FO neživnostník dostal asi 30 000 ako podiel z chaty, ktorá bola predaná a bola majetkom združenia, ktorého táto FO je členom. Chata bola predaná pred účt.závierkou. Neviem do akého príjmu zaradiť tieto peniaze a ako ich uviesť do DP.
Ďakujem za všetky rady a názory.
Ak je ešte členom združenia, ktoré predalo majetok - príjem ako celok je príjmom združenia. Príjmy a výdavky združenia sa delia v pomere stanovenom v zmluve o združení. Nechápem, prečo by si on sám mal zdaňovať nejaký podiel, keď tento príjem je súčasťou príjmov združenia ....
betka
25.03.07,14:32
Je to príjem r.2oo6

A vtedy Vám boli peniaze i vyplatené, lebo ak nie, nie je to príjem roka 2006.
Inač ..odpoveď Johanka ...
grušina
25.03.07,17:26
Oni mali schôdzu a tam im ekonomka združenia povedala že to musia udať každý v DP. Tak neviem.
A ak by to udali v DP môžu si uplatniť paušálne výdavky ?
Johanka
25.03.07,18:09
Nemôžu, pretože by to bol príjem podľa § 8 a tam uplatnenie paušálnych výdavkov nie je možné. Mohol by si dať do výdavkov cenu , za ktorú bola nehnuteľnosť nadobudnutá (časť).

Napadlo ma, že by si to mal zdaňovať každý sám jedine v tom prípade, že nehnuteľnosť bola obchodným majetkom združenia, ale bola ešte pred predajom z OM vyradená. V tom prípade do piatich rokov od vyradenia sa musí príjem z predaja zdaňovať. Potom by výdavkom k tomuto príjmu bol podiel na zostatkovej cene pri vyradení z OM.

Stále sa bavíme v dohadoch. Možno by bolo dobré skontaktovať sa s ich ekonómkou a spýtať sa ako to vlastne je ...