janka001
25.03.07,11:37
Chcem sa opýtať, či pri vyplňovaní DP typ B, diel VI. tabuľka č.l, sa do príjmov a vydajov zo živnosti zahrňujú aj príjmy a výdaje ,ktoré nie sú zahrňované do ZD, napr. výdaje na osobnú spotrebu.
KvetkaK
25.03.07,11:41
Nie, tie máš predsa v účtovníctve ako výdaj neovplyvňujúci ZD.