Aldan
25.03.07,12:39
Chcela by som sa poradiť milí poraďaci, dozvedela som sa, že pri zaradení motorového vozidla sa k obstarávacej cene pripočíta aj 2000,- za kolok pri pridelení ŠPZ. Je to naozaj tak? Ja som ten kolok doteraz účtovala na kolky a nikdy som to nedávala k cene vozidla.

Dík za radu.

Aldan:cool:
jamis
25.03.07,12:40
Ani ja, vždy to dávam do prevádzkovej réžie.
Mikolajova
21.06.07,10:54
Ahojte, chcela by som sa opýtať, ak bolo auto kúpené v 06.02. v sume 156 663,- Sk ale používať sa začalo až 14.05.2007. Vtedy aj zaplatená cestná daň. Výdavky po kúpe spojené s autom som dávala na 042 ale teraz pozerám, že celková suma tých výdavkov je 26000,- (recykl. fond, oprava, emisná kontrola) dať to všetko do OC a zaradiť 14.05.2007.
betka
21.06.07,11:06
Ani ja, vždy to dávam do prevádzkovej réžie.

Kolok ide do OC vozidla. Nejde do prev. režie.
OC vozidla mi tvorí jeho kúpna cena a všetky náklady súvisiace s obstaraním, čim je ak kolok za 2000, Sk. Ide vlastne o náklady nevyhnutené na uvedenie do prevádzky. A sú súčasťou OC.
betka
21.06.07,11:10
Ahojte, chcela by som sa opýtať, ak bolo auto kúpené v 06.02. v sume 156 663,- Sk ale používať sa začalo až 14.05.2007. Vtedy aj zaplatená cestná daň. Výdavky po kúpe spojené s autom som dávala na 042 ale teraz pozerám, že celková suma tých výdavkov je 26000,- (recykl. fond, oprava, emisná kontrola) dať to všetko do OC a zaradiť 14.05.2007.

Ak obstaráme automobil az určitú cenu a tento automobil je nepojazdný, potrebuje opravu aby bol uvedený do prevádzkyschopného stavu. V tomto prípade je cena opravy súčasťou nákladov na obstaranie 042 a tým aj VC auta, čím sa s auta stáva HM odpisovaný par. 22 ZDP.
Tieto náklady na opravy sú vynaložené do čau uvedenia auta do užívania.
Rozalka
14.12.07,16:26
Kolok ide do OC vozidla. Nejde do prev. režie.
OC vozidla mi tvorí jeho kúpna cena a všetky náklady súvisiace s obstaraním, čim je ak kolok za 2000, Sk. Ide vlastne o náklady nevyhnutené na uvedenie do prevádzky. A sú súčasťou OC.
Hľadala som na PORADE názory k tejto otázke, priznám sa, neviem, čo by som si vybrala. Z rôznych školení idem s rôznymi názormi (napr. auto je pojazdné a prevádzkyschopné aj s prepravnými tabuľkami).
V tomto momente ma však zaujíma kolok za špeciálnu ŠPZ, za ktorú sa platí 10000 Sk. Počula som už aj taký názor, že ide o výdavok na reprezentáciu.

Aký máte názor k výdavkom za kolky všeobecne a za vydanie špeciálnej ŠPZ?
Zoltán Kovács
14.12.07,17:00
Hľadala som na PORADE názory k tejto otázke, priznám sa, neviem, čo by som si vybrala. Z rôznych školení idem s rôznymi názormi (napr. auto je pojazdné a prevádzkyschopné aj s prepravnými tabuľkami).
V tomto momente ma však zaujíma kolok za špeciálnu ŠPZ, za ktorú sa platí 10000 Sk. Počula som už aj taký názor, že ide o výdavok na reprezentáciu.

Aký máte názor k výdavkom za kolky všeobecne a za vydanie špeciálnej ŠPZ?

Auto musí mať EČ, či bežnú alebo špeciálnu to je jedno, bez neho sa nemôže používať. Preto si myslím, že poplatok za EĆ je daňovo uznateľným nákladom, či už v rámci OC, alebo ako jednorázový náklad to je v inej diskusii.
Rozalka
14.12.07,20:23
Auto musí mať EČ, či bežnú alebo špeciálnu to je jedno, bez neho sa nemôže používať. Preto si myslím, že poplatok za EĆ je daňovo uznateľným nákladom, či už v rámci OC, alebo ako jednorázový náklad to je v inej diskusii.
Ďakujem Ti, Smith, za promptnú odpoveď. V kolektíve (našom) stále dva tábory.
Denisa13
10.03.08,22:49
Ahojte, chcem sa len uistiť v jednej veci. Robím DP a vyšla mi vysoká povinnosť /40 tis./. SZČO má vlastné auto, zaplatená daň, uplatňoval si prepočítanú spotrebu a paušál. Toto bolo celý rok uplatňované. Kúpil si však na začiatku roka aj druhé auto na spotrebný úver, ale na rod.č. a nie IČO. Dal akontáciu a zvyšok splácal v mesač.splátkach. Auto je na jeho mene. Uvažujem o tom, že zaradím toto auto do majetku firmy, zaúčtujem interným dokladom a dám celú obstarávaciu cenu. Potom môžem uznávať aj výdavky spojené s úverom a zaúčtujem úver ako záväzok v danej výške. Dám ho do firmy iba účtovne a PHL si nebude uplatňovať. Môže to tak byť? Poraďte mi prosím, ďakujem vopred
Denisa13
12.03.08,22:45
halóóó to všetci makáte, že mi nikto neodpíše? fňuk fňuk........
Paula
12.03.08,22:50
Aké výdavky v súvislosti s tým úverom? Bral ho zrejme ako občan, nie podnikateľ, tak celkom nerozumiem. Splátky úveru i tak, keby bol úver v rámci živnosti, nie sú výdavkom ovpl. základ dane.

P.S.: veru makáme
Denisa13
14.03.08,19:13
Díky Paula si zlatá a presne to som mala na mysli, myslela som tie splátky úverov, ale máš pravdu, že to nie sú VOZD. Ale potom vlastne aj keĎ SZČO má auto zaradené do firmy a chodí s ním denne, je to však na leasing...tak splátku tú si môže daťdo VOZD? či ani to nie. Keď to vlastne súvisí s podnikaním a slúži na zabezpečenie príjmov.
armaturka
10.07.08,12:46
Hľadala som na PORADE názory k tejto otázke, priznám sa, neviem, čo by som si vybrala. Z rôznych školení idem s rôznymi názormi (napr. auto je pojazdné a prevádzkyschopné aj s prepravnými tabuľkami).
V tomto momente ma však zaujíma kolok za špeciálnu ŠPZ, za ktorú sa platí 10000 Sk. Počula som už aj taký názor, že ide o výdavok na reprezentáciu.

Aký máte názor k výdavkom za kolky všeobecne a za vydanie špeciálnej ŠPZ?
Som konateľkou s.r.o., máme MV so špeciálnou ŠPZ (+10000.00). Ak táto suma sa pripočíta k cene vozidla, samozrejme sa jeho cena zvýši - platí táto cena aj pre zdaňovanie 1%?
PLS, to aj za špeciálnu značku mám platiť zvýšenú daň? :mad:
Dobre mi tak, prečo som súhlasila so špeciálnou značkou, že?
Rozalka
10.07.08,21:07
Armaturka, sama si si odpovedala:


(3) Príjmom zamestnanca je aj

a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň cena zvýši
Rozalka
28.07.08,22:37
Máme vo firme nové auto, už sa na ňom jazdí vyše 10 dní, ŠPZ ešte nemá (len prenosnú tabuľku, platnú do 17.8.2008 - teda celý mesiac od začatia používania). Mne sa to javí tak, že aj bez kolkov je auto prevádzkyschopné. Čo spraviť s dokladom na kolky, ktorý sa mi dostane do zúčtovania a dovtedy auto ubehne snáď aj 1000 km?
andrej_rv
29.07.08,00:19
Máme vo firme nové auto, už sa na ňom jazdí vyše 10 dní, ŠPZ ešte nemá (len prenosnú tabuľku, platnú do 17.8.2008 - teda celý mesiac od začatia používania). Mne sa to javí tak, že aj bez kolkov je auto prevádzkyschopné. Čo spraviť s dokladom na kolky, ktorý sa mi dostane do zúčtovania a dovtedy auto ubehne snáď aj 1000 km?
Za obstarávaciu cenu dlhodobého majetku sa aj pre daňové účely v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) ZoDP považuje obstarávacia cena podľa § 25 ods. 4 písm. a) ZÚ, ktorá okrem ceny obstarania zahŕňa aj náklady súvisiace s obstaraním. Podľa Postupov PÚ § 35 ods. 1 sa náklady súvisiace s obstaraním účtujú len do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
Pod uvedením do užívania sa v zmysle § 33 ods. 1 PPÚ rozumie: "...zabezpečenie všetkých technických funkcií tohoto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov".
Pre automobily je takýmto osobitným predpisom zákon č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení. Povinnosti prevádzkovateľa sú uvedené v § 21. Z textu ods. 2 písm d) uvedeného zákona vyplýva, že podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách spĺňa aj motorové vozidlo s tzv. zvláštnym evidenčným číslom. Podľa § 52 ods. 4)Vyhlášky225/2004 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, sa zvláštne evidenčné čísla "M" prideľujú novovyrobeným a novozakúpeným vozidlám. Tieto evidenčné čísla majú obmedzenú platnosť.
Podľa môjho názoru spĺňa teda motorové vozidlo podmienky pre zaradenie do používania už pridelením zvláštneho evidenčného čísla (samozrejme pri splnení ostatných podmienok uvedených v zákone). Pokiaľ sa poplatok za pridelenie trvalého EČV zaplatí po účtovnom zaradení vozidla do podnikania, v súlade s účtovnými predpismi ide o priamy náklad (správne poplatky - 538) a nie zložku obstarávacej ceny. Účtovanie kolkov na 042 podľa mňa v tomto prípade nemá oporu v zákone.
Reprografia
29.07.08,08:41
Súčasťou obstarávacej ceny by teda mali byť aj náklady na dopravu majetku zo zahraničia, alebo sa mýlim. A ešte jedna otázka - netýka sa motorového vozidla ale iného majetku. Patrí tiež do OC aj práca mechanika, ktorý musí sprevádzkovať majetok?
Díki
Eva99
05.08.08,13:20
Prosím Vás,
ak bolo auto prepísané na spoločnosť 18.02.2008, ale nebola zaplatená daň z motorových vozidiel, tak môžem auto zaradiť až po zaplatení dane? Nedá sa to uhradiť nejako spätne? Alebo sa teraz prihlásiť akože od februára 2008? Nevedela som o tom, že sa auto prepísalo na firmu a teraz sa mi dostala do rúk pekná kopa bločkov z tankovaní a opráv auta, ktoré ani nemám v majetku. :(
Eva99
05.08.08,15:01
posúvam...
Zoltán Kovács
05.08.08,15:19
Prosím Vás,
ak bolo auto prepísané na spoločnosť 18.02.2008, ale nebola zaplatená daň z motorových vozidiel, tak môžem auto zaradiť až po zaplatení dane? Nedá sa to uhradiť nejako spätne? Alebo sa teraz prihlásiť akože od februára 2008? Nevedela som o tom, že sa auto prepísalo na firmu a teraz sa mi dostala do rúk pekná kopa bločkov z tankovaní a opráv auta, ktoré ani nemám v majetku. :(

Oznámenie sa malo podať do 30 dni od prvého použitia. Daň sa bude platiť do 31.01.2009 na základe podaného DP za daň z MV.
Eva99
05.08.08,15:26
Oznámenie sa malo podať do 30 dni od prvého použitia. Daň sa bude platiť do 31.01.2009 na základe podaného DP za daň z MV.

Ďakujem. Ale čo teraz? Ak dám oznámenie teraz, môžem auto zaradiť tiež až teraz a teda všetky PHM a podobne účtovať až od teraz, že? Nedá sa nejako spätne?
Zoltán Kovács
05.08.08,15:37
Ďakujem. Ale čo teraz? Ak dám oznámenie teraz, môžem auto zaradiť tiež až teraz a teda všetky PHM a podobne účtovať až od teraz, že? Nedá sa nejako spätne?

Oznám to teraz ale so skutočným dátumom. Bohu žiaľ nebola dodržaná 30 dňová lehota.
Eva99
05.08.08,15:39
Oznám to teraz ale so skutočným dátumom. Bohu žiaľ nebola dodržaná 30 dňová lehota.

Takže oznámim k februáru 2008, auto normálne zaradím a PHM si uplatním? A môžem očakávať asi nejakú pokutu, hm?
Zoltán Kovács
05.08.08,15:40
Takže oznámim k februáru 2008, auto normálne zaradím a PHM si uplatním? ÁNO
A môžem očakávať asi nejakú pokutu, hm?ÁNO, nebola splnená oznamovacia povinnosť

V citáte.
Eva99
05.08.08,15:48
Ďakujem! Už len posledná otázka, nevieš iba cca o akej výške pokuty sa asi tak bavíme?
paťuška
05.08.08,17:57
Mám taký dojem, že ani na DÚ to ešte nevedia, pýtala som sa ich mimochodom, čo ak sa mi stane prípad, že zabudnem na oznamovaciu povinnosť pri zaradení nového motorového vozidla a bolo mi povedané, že nový zákon o dani z MV je pre nich tiež nový a zatiaľ mi nevedeli odpovedať......:rolleyes:
janaGT
16.09.08,11:04
a ako má vyzerať to oznámenie?
KvetkaK
16.09.08,11:06
a ako má vyzerať to oznámenie?
Vzor oznámenia nájdeš aj na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk)
Zoltán Kovács
16.09.08,11:12
Vzor oznámenia nájdeš aj na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk)

Alebo tu na porade v dokumentoch:

http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=659
janaGT
16.09.08,13:57
ešte by ma zaujímalo, čo v prípade, ak je auto na leasing a cestná daň je zahrnutá priamo v mesačnej splátke.
A čo v prípade klasického leasingu.- tam asi bude treba oznam.povinosť splniť.
janaGT
17.09.08,14:05
ešte by ma zaujímalo, čo v prípade, ak je auto na leasing a cestná daň je zahrnutá priamo v mesačnej splátke.
A čo v prípade klasického leasingu.- tam asi bude treba oznam.povinosť splniť.
poradíte?
andrej_rv
19.09.08,13:41
ešte by ma zaujímalo, čo v prípade, ak je auto na leasing a cestná daň je zahrnutá priamo v mesačnej splátke.
A čo v prípade klasického leasingu.- tam asi bude treba oznam.povinosť splniť.
V zmysle § 90 ods. 2 zákona o miestnych daniach jediným prípadom, v ktorom daňovník nemusí oznamovať vznik alebo zánik daňovej povinnosti DMV, je použitie vozidla zamestnávateľom, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za automobil, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec.
Pri finančnom leasingu - teda ak je automobil zaradený do majetku nájomcu - je treba oznamovaciu povinnosť určite splniť. A v náväznosti na § 85 a 90 ZDMV podľa môjho názoru rovnako aj v prípade operatívneho prenájmu. Aj u prenajatého vozidla používa auto v cestnej doprave nájomca a ten by mal byť teda v zmysle zákona aj daňovníkom dane z motorových vozidiel.
Ak je prenajímateľ toho názoru, že je daňovníkom pre daň z MV (aj keď on ho bezprostredne v cestnej doprave nepoužíva) a daň uhradí, je to jeho vec. Ale podľa mňa to v prípade operatívneho prenájmu (najmä dlhodobejšie) v žiadnom prípade nezbavuje nájomcu túto daň zaplatiť, ak používa auto v súvislosti s podnikaním alebo na podnikanie. (A ak je v splátkach zahrnutá aj cestná daň, podľa mňa táto suma u nájomcu nie je v náväznosti na § 21 ods. 2 písm. h) ZoDP daňovým výdavkom, lebo je to podľa mňa daň zaplatená za iného daňovníka).
Čo sa týka problematiky, kto, kedy a ako má platiť cestnú daň u firiem, ktoré prenajímajú autá na dlhšiu dobu alebo majú vyslovene autopožičovne, je tam dosť nejasností a ja som sa s nejakým kompetentným výkladom zatiaľ nestretol. Pokiaľ sa autá požičiavajú FO - nepodnikateľom, tam by asi mal byť daňovníkom držitel vozidla = prenajímateľ. Ak nie, tak podľa mňa nájomca. Ale či je to naozaj tak, bolo by najlepšie zistiť na MF SR...
Ivuchak
03.10.08,16:24
Zdravím.Kúpu vozidla účtujem prvý krát, celý deň som na Porade a všeličo mi pomohlo,tak ďakujem takto hromadne. Ešte prosím odpoveď na 2 otázky ( a už budem total magor :-)) :
1.Dali by ste na 042 aj PHM spotrebované pred zaradením do majetku? Všetky tie vybavovačky keď sa obehnú autom...Je nárok na odpočet DPH z PHM ?
2.dátum pridelenia ŠPZ = dátum zaradenia do majetku = vznik oznamovacej povinnosti ?

Ďakujem pekne.
Tweety
03.10.08,16:32
Zdravím.Kúpu vozidla účtujem prvý krát, celý deň som na Porade a všeličo mi pomohlo,tak ďakujem takto hromadne. Ešte prosím odpoveď na 2 otázky ( a už budem total magor :-)) :
1.Dali by ste na 042 aj PHM spotrebované pred zaradením do majetku? Všetky tie vybavovačky keď sa obehnú autom...Je nárok na odpočet DPH z PHM ?
2.dátum pridelenia ŠPZ = dátum zaradenia do majetku = vznik oznamovacej povinnosti ?

Ďakujem pekne.
1. Nie, nedala. Nárok na odpočet vzniká ( samozrejme ako ste platiteľom , a máte doklad podľa Zákona o dph)
2. Oznamovacia povinnosť vzniká dátumom začatia používania MV na podnikanie.
Ivuchak
03.10.08,16:43
Stačí mi teda doklad o kúpe vozidla - faktúra,auto nie je ani prepísané,a PHM môžem účtovať do nákladov, čiže ho automaticky začnem používať na podnikanie a vzniká oznamovacia povinnosť.Dobre som to pochopila?
zuzana164
06.03.10,17:19
Ja mam takýto problém.
Sro - neplatca DPH kupila osobné auto na firmu v čechách - faktura bez dph. vznikla povinnosť samozdaniť - to sa urobilo a teraz neviem ci mam zaradiť auto do majetku v OC bez dph alebo aj s tým DPH čo sme odviedli danovému uradu
dakujem
azla
06.03.10,17:41
Do OC Ti vstupuje aj Dph (ak nie si platiteľ a si si neodpočítala).

Presne tak, akoby si kúpila auto na Slovensku a na fa máš základ+Dph. -Nie si platiteľ, neodpočítaš a do OC Ti vstupuje celá hodnota.
dasasopi
16.10.11,13:31
Kúpili sme nákladné vozidlo v Nemecku. Dali by ste PHM a mýto potrebné na dopravenie tohto auta na Slovensko do OC alebo nie?
majka555
17.10.11,10:10
Do OC Ti vstupuje aj Dph (ak nie si platiteľ a si si neodpočítala).

Presne tak, akoby si kúpila auto na Slovensku a na fa máš základ+Dph. -Nie si platiteľ, neodpočítaš a do OC Ti vstupuje celá hodnota.

keď som platca dph-JU SZČO, kúpim na Slovensku nové auto v hotovosti na ičo, na fa mám základ aj dph, musím dph odpočítať v najbližšom zdan.období a potom odpisovať sumu bez dph, alebo môžem odpisovať celú sumu aj s dph a neuplatniť odpočet dph?
Neviem sa to nikde dočítať.
Tweety
17.10.11,10:24
keď som platca dph-JU SZČO, kúpim na Slovensku nové auto v hotovosti na ičo, na fa mám základ aj dph, musím dph odpočítať v najbližšom zdan.období a potom odpisovať sumu bez dph, alebo môžem odpisovať celú sumu aj s dph a neuplatniť odpočet dph?
Neviem sa to nikde dočítať. Máš nárok na odpočet dph,(ak máš doklad s dph) ten si môžeš uplatniť počnúc mesiacom dodania až do konca roka 2011. MV zaradíš do majetku do 1 OS a budeš ho odpisovať 4 roky. Samozrejme VC MV bude bez dph. Ak si dph neuplatníš(a máš zákonný nárok na uplatnenie) dph bude VNZD.
majka555
17.10.11,14:54
takže ak to chapem spravne či dph uplatním alebo nie, vždy môžem odpisovať iba sumu bez dph, keď že som platca dph.
tictac7
17.10.11,15:07
áno. A prečo si nechceš uplatniť DPH na vstupe? Veď si ju predsa zaplatila a keď máš doklad máš nárok na jej uplatnenie.
Francy
29.02.12,15:27
Prosim vas ako mam zaradit osobne auta Skoda Fabia (rok vyroby 2003) kupeny sro kupno-predajnou zmluvou od fyzickej osoby za 4000 eur do podvojenho uctovnictva? Ma firma narok na uctovne a danove odpisy? Po zaradeni ma narok davat opravy auta do nakladov - na aky ucet? A ako zauctovat tankovanie,ked konatel chce davat do nakladov len 80 % z ceny PHM
Dakujem vam velmi za radu
veronikasad
29.02.12,15:28
Prosim vas ako mam zaradit osobne auta Skoda Fabia (rok vyroby 2003) kupeny sro kupno-predajnou zmluvou od fyzickej osoby za 4000 eur do podvojenho uctovnictva? Ma firma narok na uctovne a danove odpisy? Po zaradeni ma narok davat opravy auta do nakladov - na aky ucet? A ako zauctovat tankovanie,ked konatel chce davat do nakladov len 80 % z ceny PHM
Dakujem vam velmi za radu
Z ktorého roku je KPZ ?
Francy
29.02.12,15:38
apríl 2011
Katarína Cigánová
29.02.12,16:28
Prosim vas ako mam zaradit osobne auta Skoda Fabia (rok vyroby 2003) kupeny sro kupno-predajnou zmluvou od fyzickej osoby za 4000 eur do podvojenho uctovnictva? Ma firma narok na uctovne a danove odpisy? Po zaradeni ma narok davat opravy auta do nakladov - na aky ucet? A ako zauctovat tankovanie,ked konatel chce davat do nakladov len 80 % z ceny PHM
Dakujem vam velmi za radu
Zaradíš auto do majetku v obstarávacej cene , ktorá pozostáva :
z kúpnej ceny - u teba 4000 € , plus prípadné dalšie náklady súvisiace s obstaraním , napr. prepis auta - kolky a všetky náklady do momentu zaradenia do užívania .

teda zaradíš , odpisuješ - daňovo podla zákona o dani z príjmov , 4 roky , učtovne - podla rozsahu použitia .
Všetky prevádzkové náklady su daňovo uznaným výdavkom , ak je auto využívané na služobné účely . Opravy učtuješ na 511 , PHM na 501 , poistky na 548 apod
Francy
02.03.12,15:09
Dakujem za radu.