Liptáčik
25.03.07,11:39
V príspevkoch na túto tému som čítala, že pri prerušení živnostenského oprávnenia si nemôžem uplatniť odpisy hmotného majetku. Zádon o dani z príjmov však v § 22 ods. 11 hovorí:

(11) Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 až 9, § 27 alebo § 28 účtovaného1) alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia

Keďže posledným dňom môjho obdobbia je deň pred pozastavením živnosti, alikvótnu časť ospisov si môžem uplatniť.
apo
25.03.07,15:43
V príspevkoch na túto tému som čítala, že pri prerušení živnostenského oprávnenia si nemôžem uplatniť odpisy hmotného majetku. Zádon o dani z príjmov však v § 22 ods. 11 hovorí:

(11) Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 až 9, § 27 alebo § 28 účtovaného1) alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia

Keďže posledným dňom môjho obdobbia je deň pred pozastavením živnosti, alikvótnu časť ospisov si môžem uplatniť.

Je to trochu na diskusiu. Odpisy môžeš uplatniť ak máš k 31.12. majetok v inventúre, táto podmienka je splnená.
Inou povinnosťou pre Teba je to, že musíš k 31.12. vypracovať výkaz o majetku a záväzkoch tak ako keby si končila živnosť.
Túto poslednú vetu u klientov aplikujem tak, že v záväzkoch, pohľadávkach a zásobách vykážem hodnoty podľa inventúry a dodanienie urobím v DP podľa §17. Na začiatku obdobia po obnovení živnosti už nebudú záväzky ani pohľadávky, zásoby by mali ísť do daňových výdavkov a do výkazu ako počiatočný stav.

ALE nikde som nič nehovoril o odpisovanom majetku. Z toho vyvodzujem, že odpisy idú aj pri prerušenej živnosti, práve naopak NESMIEME prerušiť odpisovanie a nevidím dôvod prečo by si si nemohla dať do daňových výdavkov aj odpisy.

Možno sa ešte niekto pridá do diskusie a najdeme definitívne riešenie.

apo
Liptáčik
25.03.07,16:48
Teraz ma napadla jedná zásadná otázka: Výkazy robím ku dňu prerušenia živnosti, alebo k 31. 12.? http://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif
Liptáčik
25.03.07,18:21
Pokúšam sa nájsť odpoveď v zákonoch. Vychádza mi to tak, že ku dňu pozastavenia živnostie - npr. 30. 9. spracujem mimoriadnu uzávierku, kde mi ešte budú figurovať nevysporiadané pohľadávky a záväzky a k 31. 12 riadnu uzávierku, kde zohľadním uhradené záväzdy a pohľadávky z doby fungujúcej SZČO. Účtujem v JÚ. http://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif