kahu
25.03.07,14:14
Ahojte,

chcem sa spýtať mám živnostníka, chce si uplatniť daňový bonus na dieťa ale neviem či si to môže uplatniť, pretože nie je so svojou parnerkou zosobášený, tá je na materskej dovolenke poberá rodičovský príspevok. Môže si uplatniť daňový bonus, aj keby tam nemal trvalý pobyt. Žijú v spločnej domácnosti.

Ďakujem
katka50
25.03.07,14:18
Podmienkou pre uplatnenie daňového bonusu je vlastné dieťa, alebo dieťa manželky a spoločná domácnosť.
Lydka R
25.03.07,14:18
Ahojte,

chcem sa spýtať mám živnostníka, chce si uplatniť daňový bonus na dieťa ale neviem či si to môže uplatniť, pretože nie je so svojou parnerkou zosobášený, tá je na materskej dovolenke poberá rodičovský príspevok. Môže si uplatniť daňový bonus, aj keby tam nemal trvalý pobyt. Žijú v spločnej domácnosti.

Ďakujem
Ak je to dieťa jeho, tak môže a nevadí, že tam nemá trvalý pobyt. Podmienkou je spoločná domácnosť. Ešte pozor, ak sa dieťa narodilo v priebehu roka, tak len za tieto mesiace.
betka
25.03.07,16:20
Daňovník s príjmami podľa par.6 msí splniť podmienku celoročného príjmu aspoň vo výške 42450, Sk, pričom nemôže mať stratu, ale základ dane.
Môžete si uplatniť DB na každé vyživované dieťa nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa, žijúce spolu v domácnosti s ním.
Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie studiom, alebo sa nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz.