Bartošová Milada
25.03.07,13:18
Mám otázočku? FO zamestnaná na HPP bez ŽL dostala vyplatené honoráre
z inej firmy. Môže si k týmto príjmom (honorárom) uplatniť 40% paušálne výdavky aj keď nie je SZČO ani ináč registrovaná osoba? Ďakujem
DanielaSL
25.03.07,13:27
Možno ti toto pomôže.... je to citácia z draka:

Správny postup pri výpočte si ukázme na príklade.

Povedzme, že vydavateľstvo XY vám uverejní článok, za ktorý dostanete honorár 3000 Sk (hrubého).

Vydavateľstvo z týchto 3000 Sk v zmysle Autorského zákona zráža 2% ako odvod do Literárneho fondu. 2% z 3000 Sk je 60 Sk.

Honorár za príspevok uverejnený v tlači, televízií a iných médiách, je príjem, podliehajúci tzv. zrážkovej dani (§ 43 zákona o dani z príjmov). Túto daň vypočítava samotné vydavateľstvo, odvádza ju daňovému úradu, sám autor nemá následne žiadnu daňovú povinnosť.

Pri výpočte zrážkovej dane postupuje vydavateľstvo nasledovne:

Od hrubého príjmu odpočíta tzv. paušálne výdavky vo výške 40% - v danom príklade teda sumu 1200 Sk.

Základom dane je hrubý príjem znížený o paušálne výdavky, teda suma 3000 Sk - 1200 Sk = 1800 Sk (od základu dane sa príspevok do Literárneho fondu neodpočítava!).

Zo základu dane sa vypočíta daň sadzbou 19%, výsledok sa zaokrúhli na celé koruny nadol (§ 47), 19% zo základu 1800 Sk je po zaokrúhlení suma 342 Sk.

Vydavateľstvo vyplatí autorovi na účet sumu honoráru, zníženú o odvod do Literárneho fondu a daň, teda sumu 3000 Sk - 60 Sk - 342 Sk = 2598 Sk.

Častá otázka je, či sa autor, majúci príjem z honorárov, musí registrovať na daňovom úrade. Ak jeho príjmy sú zdanené zrážkovou daňou, registrovať sa nemusí. Ak by však mal aj iné príjmy ako autor alebo umelec, nezdanené zrážkovou daňou - napr. príjem za vydanú publikáciu, výtvarné dielo, príjem za umelecký výkon (povedzme dabing) mimo zamestnaneckých vzťahov, musí sa registrovať na daňovom úrade v zmysle § 31 zákona o správe daní a poplatkov.

Za určitých okolností nemusí byť zdanenie zrážkovou daňou pre autora "to pravé orechové". Pri zdanení zrážkovou daňou sa totiž nevyužije fakt, že "daňovník" má nárok na tzv. nezdaniteľnú čiastku. Ide vlastne o to, že každý "daňovník" (okrem dôchodcov) má právo na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky za rok 2006 vo výške 90816 Sk.

Tento fakt uvediem na príklade.

Študent má príjem za príspevky uverejnené vydavateľstvom za rok 2006 v celkovej výške 30000 Sk. Vydavateľstvo mu tento príjem vypláca znížený o sumu zrážkovej dane, v úhrne bude suma dane 3420 Sk. Okrem toho má študent za rok 2006 príjem z dohôd o brigádnickej práci študentov v celkovej výške 25000 Sk, z týchto príjmov mu jeho zamestnávateľ zrazil daň 300 Sk.

Ak by tento študent podal za rok 2006 daňové priznanie a v ňom uviedol príjmy z dohôd a aj príjmy z honorárov, jeho celkový príjem by bol pod hranicou 90816 Sk. Znamenalo by to, že výsledná daň za rok 2006 je nulová. Sumu dane, ktorú zrazilo z jeho honorárov vydavateľstvo (3420 Sk) a jeho zamestnávateľ (300 Sk), mu daňový úrad vráti.

K zdravotnému poisteniu. Príjmy, zdanené zrážkovou daňou a teda i honoráre za príspevky do novín a časopisov, sú oslobodené od odvodov na zdravotné poistenie. Autor takýchto príspevkov sa nemusí vo svojej zdravotnej poisťovni nejako zvlášť registrovať, ak má takéto príjmy. Pozor ale, ak sa autor rozhodne podať daňové priznanie a v ňom uviesť svoje honoráre (viď príklad vyššie), tak to znamená, že tieto jeho príjmy už nebudú zdanené zrážkovou daňou a budú považované za "príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti" (§ 6 zákona o dani z príjmov) a pre väčšinu osôb to bude znamenať povinnosť zaplatiť z týchto príjmov zdravotné poistenie.
JSJP
25.03.07,14:13
To znamená, že pri vypácaní honorárov sa vždy zráža u platiteľa zrážková daň. A čo v tom prípade, že vydavateľstvo neodviedlo daň a ani nezaslalo potvrdenie, že bol vyplatený honorár?

Ďakujem
Bartošová Milada
25.03.07,15:07
Danielka ďakujem za obsiahle info a začínam tušiť problém. Jedná sa tu o príjmy z honorárov nezdanené, len odvod LITA 2% + príjmy z HPP.
DP mu teda urobím B na honoráre uplatním 40% paušálne výdavky a zvyšok zdaním. A čo ďalej? Má sa ísť zaregistrovať na DÚ ? Ale on predsa nevie či bude mať aj tento rok taký druh príjmov. Ako postupovať? Ešte raz ďakujem.
emik
06.07.08,21:50
Dobry deň,

naša firma chce spolupracovať s programátorom, ktorý už má TPP s inou firmou. Jediná možnosť je teda spolupráca s ním ako s autorom. Táto fyzická osoba má navyše už otvorenú živnosť avšak, túto činnosť chce utlmiť. Programátor chce pristúpiť k tejto spolupráci na základe DoVP. Čo však nie je možné podľa zákonníka práce.
Čo potrebujeme vyriešiť je vlastne to, čo všekto obnáša pre neho byť autorom. Čiže chceme mu ukázať, že byť autorom je výhodné pre neho. Navyše svoju cenu stanovil ako čistú sumu.

Čiže z mojích vedomostí viem:
potrebuje DIČ, to však už má ako živnostník. Može zrušiť živnosť a to DIČ mu ostane len pre autorskú činnosť? Čiže na DU oznámi, že začne vykonávať činnosť podľa autorského zákona?

Odvody:
SP = žiadne, ovšem ak nemá povinnosť ako SZČO za príjem z predchadzajúcého roku. (Nemám úplne detailné info aký je jeho status, čo sa týka živnosti.) Prijem z autorskej činnosti sa neráta medzi príjem pre výpočet odvodov do SP.
ZP' = nie je výhodné sa prihlásiť do ZP ako SZČO teraz. Na ďalší rok si spraví RZZP a vtedy v podstate doplatí zdravotné prípadne bude mať preplatok.
RZZP pre autorskú činnosť: vymeriavaci zaklad = zaklad dane/2,14 a sadzba je 14%.
zaklad dane = prijem - 40% paušalne výdavky

Cena za jeho pracu bude v zmluve uvedena ako cista suma + 19% daň z príjmu, nakoľko nevieme aký má príjem z TPP, tak v podstate zaplatíme mu asi viac, pretože nemožeme brať nezdaniteľnú časť na daňovníka do úvahy.

Nevýhodou pre neho je 2% odvod do lit. fondu.
Výhodou je, že ak uzná za vhodné može si presne dokladovať výdavky a daňové a odvodové povinnosti budú nižšie. Ak sa rozhodne takto, musí viesť jednoduché účtovníctvo?

Existujú ešte nejaké iné výhody/nevýhody?
Pripadá mi to zvláštne, pretože podľa zákona nie je iná možnosť pre spoluprácu, ak teda chceme dodržiavať pravidlá :)

Ďakujem
Emi
Jozef Mihál
06.07.08,22:28
Ad emik:

naša firma chce spolupracovať s programátorom, ktorý už má TPP s inou firmou. Jediná možnosť je teda spolupráca s ním ako s autorom. Táto fyzická osoba má navyše už otvorenú živnosť avšak, túto činnosť chce utlmiť. Programátor chce pristúpiť k tejto spolupráci na základe DoVP. Čo však nie je možné podľa zákonníka práce.

Jediná (okrem PP) a pritom pre neho najlepšia možnosť je spolupráca na základe autorskej zmluvy.

Čo potrebujeme vyriešiť je vlastne to, čo všekto obnáša pre neho byť autorom. Čiže chceme mu ukázať, že byť autorom je výhodné pre neho. Navyše svoju cenu stanovil ako čistú sumu.

Čiže z mojích vedomostí viem:
potrebuje DIČ, to však už má ako živnostník. Može zrušiť živnosť a to DIČ mu ostane len pre autorskú činnosť? Čiže na DU oznámi, že začne vykonávať činnosť podľa autorského zákona?

Súhlas.

Odvody:
SP = žiadne, ovšem ak nemá povinnosť ako SZČO za príjem z predchadzajúcého roku. (Nemám úplne detailné info aký je jeho status, čo sa týka živnosti.) Prijem z autorskej činnosti sa neráta medzi príjem pre výpočet odvodov do SP.

Súhlas. Ak zruší živnosť, tak ak mal za rok 2007 príjem zo živnosti vyšší ako 97200 Sk a po 1.7.2008 je povinne poistený ako SZČO V SP, tak zrušením živnosti mu povinné poistenie SZČO v SP končí. Autori v SP povinne poistení nie sú nikdy, bez ohľadu na výšku príjmu.

ZP' = nie je výhodné sa prihlásiť do ZP ako SZČO teraz. Na ďalší rok si spraví RZZP a vtedy v podstate doplatí zdravotné prípadne bude mať preplatok.
RZZP pre autorskú činnosť: vymeriavaci zaklad = zaklad dane/2,14 a sadzba je 14%.
zaklad dane = prijem - 40% paušalne výdavky

Súhlas.

Cena za jeho pracu bude v zmluve uvedena ako cista suma + 19% daň z príjmu, nakoľko nevieme aký má príjem z TPP, tak v podstate zaplatíme mu asi viac, pretože nemožeme brať nezdaniteľnú časť na daňovníka do úvahy.

To je vec dohody medzi vami a autorom. Jeho efektívna (skutočná) sadzba dane a odvodov z brutto príjmu je 11,4% daň, 2% lit. fond, 3,9% zdravotné poistenie, spolu 17,3% pri uplatnení pauš. výdavkov.

Nevýhodou pre neho je 2% odvod do lit. fondu.

Presne tak, viď vyššie.

Výhodou je, že ak uzná za vhodné može si presne dokladovať výdavky a daňové a odvodové povinnosti budú nižšie. Ak sa rozhodne takto, musí viesť jednoduché účtovníctvo?

Áno.

Existujú ešte nejaké iné výhody/nevýhody?

Nič čo by stálo za zmienku. Možno oproti podnikaniu na živnosť skutočnosť, že sa ho netýka žiadna "buzerácia" zo strany živnostenského odboru a pod.

Pripadá mi to zvláštne, pretože podľa zákona nie je iná možnosť pre spoluprácu, ak teda chceme dodržiavať pravidlá

Zvláštne, ale to najlepšie, čo doma máme.

Detaily rád vysvetlím pri večernom pive na seminároch "MZDY 2008".
emik
10.07.08,11:08
[quote=Jozef Mihál;769359]

To je vec dohody medzi vami a autorom. Jeho efektívna (skutočná) sadzba dane a odvodov z brutto príjmu je 11,4% daň, 2% lit. fond, 3,9% zdravotné poistenie, spolu 17,3% pri uplatnení pauš. výdavkov.

Možem sa ešte spýtať na to percento dane z prijmu. Akosi neviem prisť nato prečo je to prave 11,4% ako skutočná výška?

Dakujem
ego.mc
10.07.08,12:07
príjem - 40% paušálne výdavky a z toho 19%;)
Príklad: príjem 100 - 40 = 60 *0,19= 11,4
emik
10.07.08,17:06
ano ano, už som na to potom prišla, len som tam chcela zamontovať nezdaniteľnú časť.

Ešte mam otázku na to socialne poistenie.
Ten naš nadejny programator ma teda ešte stale tu živnosť a momentalne ma kontrolu, čiže ju nemože rušiť. A teda si pozrel zakon a vraj bude musiet platiť odvody do SP aj z autorskej činnosti......
Prosím vás, ktorý paragraf hovorí o tom, že tento príjem sa nezaratáva do vymeriavacieho základu?

Už som z toho paf, horí nam deadline na projekt a ešte takáto komplikácia...

dakujem
emik
11.07.08,09:56
pozerala som si aj zákon :) aj som volala do SP.

Čo vlastne ja teraz potrebujem pre programatoraje logicke vysvetlenie a dokazanie, že je to naozaj tak.

Čiže argumenty:
1. zákon o SP nedefinuje autora ako platiteľa poistného
2. SZČO uvadza prijem z autorskej cinnosti na výpise z daňového priznania do riadku 5. Na tomto výpise je dole napisane, že do vymeriavacieho zakladu sa berú riadky: 1,2,3,4,6,7 a 8. Čiže žiaden riadok 5.

pekný deň