i&g
25.03.07,16:34
Ahoj, pracujem pre obč. združenie, ktoré v roku 2006 odkúpilo od mesta bytový dom za 1.Sk, avšak zaviazalo sa zaplatiť 164 000.- Sk mestu za pohľadávky, ktoré mesto evidovalo voči nájomníkom v tomto obytnom dome. Ako mám zaúčtovať tento obytný dom v JÚ a samotný záväzok 164 000.- Sk. Je združenie povinné podať DP, keď jeho príjmy predstavujú len nájomné za prenájom bytov v tomto dome a dotácie z ÚPSVaR, ktoré má na novovytvorené pracovné miesta? Príjmy sú cca 1 milión. Ďakujem.