Lubica3
25.03.07,17:00
Prosím Vás, už fakt mám zadreté závity, ale prepočítavate aj zostatok záväzku z finanč.prenájmu ak bol poskytnutý v Eurách k 31.12. a upravujete tým pádom a odpisy z istiny, alebo už fantazírujem... Bože len tie kurzové zisky, ak je to tak!
koňo
25.03.07,19:02
Pre lubica3
Odpisy vypočítavaš z istiny (obstaráívacej ceny), ktorú si zaúčtovala na účet 02x, tá sa už nemení (ak nebolo TZ).
Ale záväzok na 474 je v cudzej mene a ten treba prepočítať kurzom k 31.12.
Pravdepodobne si robila chybu aj v priebehu roka, pretože prvotne si zaúčtovala záväzok v kurze, keď vznikol a neuvedomila si si, že KR ti vzniká po každej úhrade, lebo tá je platená v inom kurze, ako je prvotné zaúčtovanie záväzku. To však už neovplyvňuje OC, je to KR (563,663).
Lubica3
25.03.07,19:23
Díky Koňko, to mi je už jasné, že ten záväzok prepočítať musím, lenže už mi lepilo, že spätne budem musieť opravovať odpisy. Na ten leasing mi ešte aj chodia mesačne faktúry v aktuálnom kurze, takže som hneď neriešila KR so splátkovým kalendárom....