meduška
25.03.07,17:38
Dobrý deň, poprosím Vás o radu, vyplňam daňové priznanie fyz. osôb typ A dôchodcovi, ktorý popri dôchodku má potvrdenie o príjme podľa § 5 a u tej istej firmy aj príjem zrazený zrážkovou daňou, tieto príjmy má dokopy 36.500 Sk brutto, nedal by sa u neho uplatniť § 46 o minimálnej výške dane, že by mu vrátili všetku zrazenú daň. Nezdaniteľnú časť neuplatňujem lebo jeho dôchodok presahuje výšku 7568 Sk mesačne. Ďakujem.
jamis
25.03.07,17:40
Daň mu v tomto prípade bude vrátená.