c.renee
25.03.07,19:04
Pri zostavení DP za r.2006 som zistila, že známy má veľa evidovaných záväzkov. Vysvitlo sa, že v roku 2003 mu účtovníčka nezaúčtovala v programe úhrady faktúr cez faktúry ale len ako prevádzková réžia (JÚ). Odvtedy môj známy vláči so sebou uhradené faktúry naďalej ako neuhradené, čiže záväzky. Čo s tým? Ako ich vyradiť? Pomôžte mi, vďaka.
tinaM
25.03.07,19:07
Pri zostavení DP za r.2006 som zistila, že známy má veľa evidovaných záväzkov. Vysvitlo sa, že v roku 2003 mu účtovníčka nezaúčtovala v programe úhrady faktúr cez faktúry ale len ako prevádzková réžia (JÚ). Odvtedy môj známy vláči so sebou uhradené faktúry naďalej ako neuhradené, čiže záväzky. Čo s tým? Ako ich vyradiť? Pomôžte mi, vďaka.
Urobiť dokladovú invetúru záväzkov skutočne neuhradených k 31.12.2006. Vo výkaze uviesť len skutočné záväzky.