Klára2
25.03.07,19:17
Neviem nikde nájsť odpoveď na toto :
FO má príjem zo živnosti, z prenájmu a príležitostný príjem podľa § 8. Zdaňuje si v oboch prípadoch (prenájom a príl. príjem) sumu prevyšujúcu 23 650,-? Má na to nárok 2x?
Melnick
25.03.07,19:56
Nie................. :)
Klára2
25.03.07,20:01
Ďakujem ..................