MrIP
25.03.07,22:54
Mam na Vás dve prosby.
Prvá: Minulý týždeň som odniesol daňové priznane na DÚ. Dodatočne som zistil, že som nepriznal príjem z podielov na pasienkovom spoločenstve. Chcel by som to uvieť na poriadok. Môžem tam opäť priniesť daňové priznanie? Alebo ako mám prosím Vás postupovať.

Druhá: Okrem príjmu zo závislej činosti a predaja jedného pzemku mám eše príjem z podielov v pasieknovej spoločnosti. Príjem chcem uvieť do daňového priznania na riadok 1 Oddielu VI. Podielovo mi vyšli aj výdavky pasienkoveho spoločenstva. Môžem si uplatniť aj výdavkym ktoré platím ako daň z nehnuteľností obecnému úradu za môj podiel? Alebo si môžem ešte uplatniť nejké výdavky ako napr. 5násobok životného minima? Som FO.

Ďakujem veľmi pekne.
I.