Gabi03
26.03.07,09:01
Kam mám zaúčtovať pozvánky na výstavu, ktoré sme rozposielali našim obchodným partnerom ako vystavovatelia? Predpokladám, že sú to uznané daňové výdavky a dala by som to na služby. Čo vy na to?
ingi
26.03.07,12:52
Kam mám zaúčtovať pozvánky na výstavu, ktoré sme rozposielali našim obchodným partnerom ako vystavovatelia? Predpokladám, že sú to uznané daňové výdavky a dala by som to na služby. Čo vy na to?

Ja by som rozposlané pozvánky a všetky súvisiace služby s výstavou účtovala na účte 518.A, pričom takéto služby sú v zmysle § 19 ods. 2 písm. k) ZoDP daňovým výdavkom.