karpis
26.03.07,09:04
V roku 2005 som podávala DP a výdávky boli uplatňované vo výške 25% z príjmu. V tomto roku mi ostali neuhradené faktúry vo výške 77100,- sk
ktoré mi boli uhradené v roku 2006. Ja som ich ale dala do príjmu roku 2005. Asi zle? Mám podať DDP a zahrnúť ich do DP v roku 2006? v roku 2006 sú tiež paušálne výdavky a predpoklad na rok 2007 tiež paušálne.
karpis
26.03.07,09:16
Prosíííííím
Muška
26.03.07,09:20
V roku 2005 som podávala DP a výdávky boli uplatňované vo výške 40% z príjmu. V tomto roku mi ostali neuhradené faktúry vo výške 77100,- sk
ktoré mi boli uhradené v roku 2006. Ja som ich ale dala do príjmu roku 2005. Asi zle? Mám podať DDP a zahrnúť ich do DP v roku 2006? v roku 2006 sú tiež paušálne výdavky a predpoklad na rok 2007 tiež paušálne.
Ak aj v roku 2006 ideš na paušálne výdavky /tak ako v roku 2005/ tak do príjmu dávaš iba skutočne prijaté príjmy v danom roku.
Neuhradené pohľadávky do r. 2005 nepatrili

Takže DDP za rok 2005, taktiež RZZP za rok 2005 ....a bohužiaľ do SP až od 1.4. 2007 nová "znížená" platba