Marta Žigová
26.03.07,09:15
Prosím o radu, resp. posúdenie môjho názoru.
Mám taxikára, ktorý uplatňuje náklady vo výške 40%, ale mal príjem
z odstupného za byt. Uvažujem tak, že nakoľko uplatňujem náklady
paušálne, použijem tento paušál na všetky príjmy, teda aj na príjem
z odstupného. Uvažujem správne?
/Už je toho toľko, že neviem čo áno a čo nie/
Vďaka za pomoc.
Muška
26.03.07,09:28
Martuška, čo to je "odstupné za byt"??
Marta Žigová
26.03.07,11:11
Reštituent získal bytový dom, kde žiada obyvateľov tieto byty uvoľniť, ako náhrada im je poskytnuté odstupné, t.zn. nedostali náhradné bývanie, ale peniaze.