lenicka19
26.03.07,11:07
Chcem poprosiť o radu, kde by som našla niečo také, čo určuje podnikateľovi predkladať, alebo nepredkladať výkaz cash-flow.
betka
26.03.07,11:27
UZ v PO obsahuje: Súvahu, Výkaz ziskov a strát, Prílohy. Súčasťou príloh je i cash flow, kt. počítate buď priamou metódou, alebo nepriamou.
BOOKEE
26.03.07,11:39
Ale pokiaľ nepodlieha Tvoja firma auditu, cash flow nie je treba . Čiže len Súvahu, výkaz ziskov a strát a prílohu.