JankaV
26.03.07,11:01
Prosím poradiť.
v r. 2005 nakúpil majetok a nebol plátca DPH, t.j. DPH bola v nákladoch.
V r. 2006 sa stal plátcom DPH, pri registrácii si uplatnil celú dph.
Podľa mňa tento rok v daňovom priznaní by to malo byť ako zvýšenie základu. Do ktorého riadku DP to mám vykázať.
Ďakujem
Zombor
26.03.07,22:09
Podľa zákona je súčasťou základu dane aj DPH ktorú si platiteľ DPH uplatnil na odpočítanie pri registráci (neplatí pre dlhodobý majetok - mení sa jeho vstupná cena). Základ dane sa zisťuje ako rozdiel V a N v PÚ a ako rozdiel P a V v JÚ. Podľa môjho názoru stačí uvedené uplatnenie nároku správne zaúčtovať a samo sa dostane do daňového priznania. V tomto prípade je účtovníctvo a daňovníctvo v zhode. Základ dane sa zvyšuje/znižuje len o položky ktoré zákon o dani z príjmov z účtovníctva neuznáva čiastočne alebo vôbec v príslušnom zdaňovacom období.