pandorasbox
26.03.07,11:49
Dobrý deň,
prosím o pomoc, neviem ako sa zachovať:
mala som vo firme (sro) stratu v roku 1999 vo výške 1.642.000,- Sk (1/5 je 328.400,- Sk)
v roku 200-2002 strata 1.841.139,- Sk (1/5 368.228,- Sk) celkom v úhrne 3.483.139,-Sk
zisk v roku 2003 2,3 mil........umorenie 696.628,- Sk
zisk v roku 2004 1,7 mil. ..... ..umorenie 696.628,- Sk
zisk v roku 2005 35,5tis.-........umorenie 0,- Sk
zisk v roku 2006 705,5tis.........umorenie 696.628,- Sk

moja otázka znie. preinvestovanie....v ktorom roku akú sumu musím preinvestovať.....
mne vychádza tak, že stratu uplatnenú v roku 2003 by som mala preinvestovať do konca roka 2006

pýtam sa, či môžem ako investíciu dať auto zakúpené na základe leasingu v roku 2004
(účtovné postupy o leasingu po 1.1.2004 podľa môjho názoru je možné použiť hodnotu zakúpeného osobného MV na leasing účtovaný v účt. triede 02.)

akú sumu mám preinvestovať v roku 2006? nepreinvestovanú sumu zrejme budem musieť dať do riadku 180


pomôžte mi prosím.....nerada by som platila vysokú pokutu za nesprávne podané DP. na daňovom úrade ma odpinkali...:mee:

srdečná vďaka...veľa úspechov v tomto hektickom období všetkým
pandorasbox
26.03.07,12:17
prepáčte, som nováčik...neviem ako sa zadáva nová otázka do už otvorenej témy....naštudujem si to - sľubujem. Už sa tu snažím vyše hodiny zadať, ale neviem ako.
Ďakujem za odpoved
pandorasbox
26.03.07,14:34
prosím...prosím:confused:
pandorasbox
26.03.07,18:36
nenájde sa prosím nik na pomoc?
jaja99
26.03.07,19:10
Pätinu uplatnenú v roku 2004 treba preinvestovať do konca roka 2007.
Pätinu uplatenú v roku 2003 si mala mať preinvestovanú do konca roka 2006.
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/ponov561.pdf
- pozri stranu 10

Nenašla som výklad pojmu preinvestovať.
Ja by som uznala aj leasing po 1.1.2004

Držala by som sa odvolávky na zákon o účtovníctve:

__________________
*)Pri definovaní pojmu hmotný investičný majetok (ďalej HIM), je potrebné vychádzať zo zákona č. 563/1991
Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, príslušných účtových osnov a postupov účtovania.
HIM je v postupoch účtovania pre podnikateľov (podvojné účtovníctvo) uvedené v čl. I ods. 5, ku ktorému
možno priradiť aj ods. 6 a 7 tzn. drobný hmotný investičný majetok. HIM je definovaný aj v postupoch
účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, pričom ale v predmetných postupoch účtovania nie je definovaný
aj drobný hmotný investičný majetok. Preto je potrebné postupovať podľa oznámenia MF SR č. 5 013/99-92
z 27.12.1999, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č.1/2000. MF SR v predmetnom oznámení
uvádza, že účtovné jednotky pri účtovaní hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého po 1. januári 2000
budú postupovať podľa kritérií uvedených v § 26 ods. 2 a 7 zákona o daniach z príjmov.
pandorasbox
26.03.07,21:02
ďakujem za pomoc ........vychádzam zo zákona č. 595/2003 §24 ods. 1 písm.d.....preinvestovať 1/5 zo straty...ale nie je mi celkom jasné.....hýbem sa totiž až v troch zákonoch v plynutí času.......prvá strata v zákone 286/1992........straty v rokoch 2000-2003...platný zákon 366/1999.....umorovanie.....zákon 595/2003--to aby nebolo také jednoduché.....zákon 1992 hovorí o stratách počas piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období....ale zákon z roku 1999 už hovorí najviac o troch zdaňovacích obdobiach predchádzajúcich obdobiu, v ktorom daňovník vykázal vykázal prvýkrát základ dane a daň........

mne jednoznačne vychádza tak....že môžem nasčítať straty za roky 1999-2002-...umorovať začnem od roku 2003 1/5, to znamená 696628,- každý rok...v roku 2006 preinvestujem autom zakúpeným na leasing v roku 2004....tak isto aj v roku 2007.............chápem výklad zákonov správne?....
ešte raz ďakujem za odpoveď.........už som zúfala, že sa nenájde ani jedna duša na pomoc....vďaka:)
pandorasbox
26.03.07,21:30
ďakujem jajaj99..nalistovala som si Ťa..tematike sa vyjadruješ..ovládaš to.......škoda, že som tu nováčik a neviem ešte dobre hľadať a listovať v už riešených témach. Prosím o pomoc....ako môžem ku konkrétnej téme položiť otázku, aby mi bolo aj odpovedané, aby sa to nestratilo v mori iných otázok?..každým kto sa pýta má peknú obálku bez šípky..ružovučkú...a pod, mne sa to uložilo s otočenou šípkou...vieš mi poradiť prosím prečo?...kde robím chybu?......vďaka..pekný večer:) :)
jaja99
27.03.07,13:17
ak je problém súrny použi smajlíka - blikajúci otáznik

hore nad témou si zadaj sledovať tému, prípadne zasielanie reakcií na mail

na hlavnej stránke porady hore máš zoznam vlastných posledných príspevkov

Inak Ti neviem poradiť, Tá ružová obálka, to je aj pre mňa novinka .... Nie som tu každý deň, neovládam všetky užívateľské možnosti. Možno po dvadsiatom piatom apríli si nájdem čas :D :D :D a naštudujem všetky možnosti porady.

Ale to som užmimotemy