sstp
26.03.07,11:51
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či som správne účtovala:

Rozpustenie nezaplateného poistného v roku 2006 326/688 ( v roku 2005 sme vytvorili rezervu 568/326, poistné malo byt uhradené v r. 2005). V roku 2006 nám došlo oznámenie o zániku poistného, nič sme už nedoplácali.
Rozpustenie prefakturácie elektrickej energie 588/385 v r. 2006. V roku 2005 sme účtovali prefakturáciu el.energie 385/502, nemali sme ešte faktúru od VSE za rok 2005, preto sme na účet 385 zaúčtovali sumu na základe predchádzajúceho roku a keď došla faktúra ostal nám zostatok na účte 385 na strane MD.
Je to správne zaúčtované?
Ďakujem.
betka
24.04.07,18:38
Na účte 588 sa účtujú náklady z dôvodu postúpenia alebo ukončenia hospod. činnosti, ako aj účtovanie predaja podniku alebo jeho časti. Zmena v postupoch par.72 PU.