Uľka
26.03.07,12:17
Prosím poraďte: Ak sme mali vo firme krádež tovaru v 3/2006 v hodnote 100000,- Sk bez DPH

v účtovníctve som to zaučtovala:
549/132 - 100 000,-Sk
549/343 - 19000,- Sk

Celková výška krádeže vrátane DPH je 119000,- Sk

Je suma 119000,- daňovo uznaný náklad v roku 2006, ak do konca roka 2006 prišiel papier z polície, že sa pátranie prerušuje, nakoľko je páchateľ neznámy ?
Uľka
27.03.07,13:46
To mi naozaj nikto nevie odpovedať?
Tweety
27.03.07,13:49
Prosím poraďte: Ak sme mali vo firme krádež tovaru v 3/2006 v hodnote 100000,- Sk bez DPH

v účtovníctve som to zaučtovala:
549/132 - 100 000,-Sk
549/343 - 19000,- Sk

Celková výška krádeže vrátane DPH je 119000,- Sk

Je suma 119000,- daňovo uznaný náklad v roku 2006, ak do konca roka 2006 prišiel papier z polície, že sa pátranie prerušuje, nakoľko je páchateľ neznámy ?
Krádež vo výške 100000.- potvrdená políciou v roku 2006 je nákladom roku 2006.