zuzana
26.03.07,14:02
Údaje v tabuľke F teda Súčet prev, finan.a mom.nákladov a výnosov sa zaokrúhľuje matematicky alebo na celé Sk nahor?
Anja111
26.03.07,14:11
Údaje v tabuľke F teda Súčet prev, finan.a mom.nákladov a výnosov sa zaokrúhľuje matematicky alebo na celé Sk nahor?
Matematicky.