barbarat
26.03.07,14:09
V rokoch 2004 a 2005 som pracovala v zahraničí - ČR, kde som aj odvádzala dane, ale za toto obdobie som nepodávala daňové priznanie na Slovensku. Ako teraz postupovať? V roku 2006 som už prešla pracovať na SR a daňové priznanie za rok 2006 som si už podala. Ďakujem.
horka
26.03.07,14:13
Ak si bola v CR rezidentom je to OK
Marína
26.03.07,16:33
V rokoch 2004 a 2005 som pracovala v zahraničí - ČR, kde som aj odvádzala dane, ale za toto obdobie som nepodávala daňové priznanie na Slovensku. Ako teraz postupovať? V roku 2006 som už prešla pracovať na SR a daňové priznanie za rok 2006 som si už podala. Ďakujem.
Ak si v r. 2004 - 2005 bola považovaná za rezidenta ČR a ak si v tom istom období nepoberala žiadne zdaniteľné príjmy v SR, nebola si povinná podať DP v SR. Mala by si však vedieť hodnoverne dokázať(napr. vyzvanie zo strany správcu dane na podanie DP), že si mala daňový domicil(zdaňovala celosvetové príjmy) v ČR.