Michelle22
26.03.07,14:58
Dobrý deň, prosím o radu.

SZČO predal v r. 2006 akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie za 75.000,-Sk.
Prosím Vás viete mi poradiť v ktorom riadku daňového priznania ich mám uviesť.
Patria medzi príjmy z kapitálového majetku par.7, alebo medzi ostatné par. 8? Akým spôsobom sa tieto príjmy zdaňujú ? Dajú sa uplatniť nejaké výdavky?

Ďakujem :)
Johanka
26.03.07,15:14
Príjmy z prevodu CP sú príjmami podľa § 8 ods.1 písm.e/.

Ak ide o CP z prvej vlny KP sú príjmy z ich prevodu zmysle § 52 Zákona o dani z príjmov od dane oslobodené a v DP sa neuvádzajú ;) .
§52
(20) Na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov obstaraných pred účinnosťou tohto zákona sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri 2003.