Jata
26.03.07,16:27
čaute poraďáci..mám takú malú otázočku...
DP mi vyšlo tak, že zo živnosti (par.6)aj vďaka odpisu jedného majetku som v strate -120.000,- ...ale za predaj iného majetku (par.8)mám príjem 200.000,- tj. daňový základ mám 80.000,-... môžem si teda uplatniť daňový bonus ?? vďaka...
Jozef Mihál
26.03.07,16:41
Nemôžete.

Zákon stanovuje:

§ 33 ods.1:

"Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 6 480 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom; 57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň."

Vy vykazujete z príjmov podľa § 6 stratu. Aj keď celkový základ dane bude kladný - vďaka príjmu podľa § 8, nepomôže to - pri uplatení nároku na DB nie je príjem zdanený podľa § 8 podstatný.
Timka1
26.03.07,17:20
Pokiaľ nepotrebuješ vykázať zo živnosti stratu, môžeš prerušiť odpisovanie majetku, aby ti vyšiel zisk, aby si mohla uplatniť daňový bonus. Stačí ak budeš mať ZD podľa § 6 jednu korunu, ak samozrejme splňaš podmienku príjmu min. vo výške 6-násobku min. mzdy. Príjmy z jednotlivých paragrafov sa tiež nedajú spočítavať spolu.